Katrīna Kaktiņa-Kalniņa, Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Adrese: Stefan Esders Platz 4, A-1190 Vīne, Austrija

Tālrunis: +431 328 72 90; +431 328 72 90 12 (sekretāre);

E-pasts: edso@mfa.gov.lv

Vēstnieces Twitter konts: @KatrinaKaktina