Katrīna Kaktiņa, Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Adrese: Stefan Esders Platz 4, A-1190 Vīne, Austrija

Tālrunis:+431 328 72 90; +431 328 72 90 12 (sekretāre);

Fakss:+431 403 31 12 27

E-pasts:edso@mfa.gov.lv

Twitter.JPG@LV_Vienna