Baltijas valstu un Ziemeļvalstu aktīva sadarbība sākās vienlaikus ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas neatkarības atjaunošanas procesu. Mūsu valstis vieno kultūrvēsturiskās, politiskās un ekonomiskās saites. Kopīga ir vēlme nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību reģionā, kā arī plašākā ģeogrāfiskā tvērumā.

Baltijas valstu un Ziemeļvalstu starpā ir izveidots regulārs un koordinēts politiskais dialogs un praktiskā sadarbība, kam ir potenciāls attīstīties un padziļināties. Sadarbība galvenokārt notiek NB8 un NB6 formātos, tiek uzturēts dialogs arī ar Ziemeļu Ministru padomi.

Stiprinot saites ar Ziemeļvalstīm, Latvijai ir svarīgi veicināt cilvēku savstarpējos kontaktus, atbalstīt sadarbību starp pašvaldībām, akadēmiskajām, profesionālajām, kultūras un nevalstiskajām organizācijām, izglītības iestādēm, veicināt tūrismu un paplašināt ekonomiskos sakarus.

NB8 (Nordic – Baltic Eight) formātā ietilpst Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija. Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbība ir ļoti cieša jau kopš 1990. gadu sākuma, kad aktīvs bija N5+B3 formāts, kas 2007. gadā pārtapa par NB8 formātu.

No 2008. gada Baltijas valstis uz līdztiesīgiem pamatiem ir iesaistījušās NB8 sadarbības koordinēšanā. Tiek rīkotas regulāras parlamentāriešu, premjerministru, ministru, valsts sekretāru, ārlietu ministriju politisko direktoru tikšanās, kā arī ekspertu konsultācijas, kurās tiek pārrunāti aktuāli dažādu jomu reģionālās sadarbības un starptautiskās dienaskārtības jautājumi.

Koordinējošo valstu rotācija

NB8 formāts tiek koordinēts rotējošā kārtībā.

2024. gadā NB8 valstu sadarbību koordinē Zviedrija, kura par prioritātēm šogad noteikusi:

  1. sadarbības drošības politikā NB8 valstu reģionā stiprināšanu;
  2. NB8 valstu nelokāmā atbalsta Ukrainas brīvībai, suverenitātei un teritoriālajam veselumam apliecināšanu; 
  3. globālā atbalsta Ukrainai veicināšanu. 

Savukārt 2023. gadā NB8 sadarbību koordinēja Latvija.

Latvija sava koordinācijas gada laikā NB8 sadarbību vadīja trīs virzienos:

  1. noteikumos balstītas starptautiskās kārtības stiprināšana;
  2. militārās drošības un atturēšanas spēju stiprināšana;
  3. noturības stiprināšana.  

Iepriekš Latvija NB8 sadarbību koordinēja arī 2016. un 2010. gadā. 2022. gadā NB8 sadarbību koordinēja Lietuva, 2021. gadā – Somija, 2020. gadā – Igaunija.

NB8 ekspertu ziņojums (2010)

2010. gadā tika publicēts ziņojums, ko izstrādāja NB8 valstu ārlietu ministru pilnvarotie augsta līmeņa eksperti no Latvijas un Dānijas – bijušais Latvijas Ministru prezidents un ārlietu ministrs Valdis Birkavs un bijušais Dānijas aizsardzības ministrs Sērens Gāde (Søren Gade). Ziņojums sniedza analīzi par NB8 līdzšinējās sadarbības efektivitāti, kā arī ietvēra 38 rekomendācijas praktiskām iniciatīvām tās stiprināšanai.

E-PINE

Ņemot vērā NB8 globālo lomu, kopš 2003. gada aktīvs ir Baltijas valstu, Ziemeļvalstu un Amerikas Savienoto Valstu konsultāciju ietvars „Paplašinātā partnerība Ziemeļeiropā” (Enhanced Partnership in Northern Europe, E-PINE). E-PINE sanāksmju formāts tiek īstenots, organizējot regulāras 8+1 Ārlietu ministriju politisko direktoru, kā arī ārpolitikas ekspertu sanāksmes, kuru laikā tiek apspriesti reģionāli un starptautiski aktuāli jautājumi.

NB8 + Apvienotā Karaliste

NB8 reģiona valstīm ir ļoti būtiskas ciešas attiecības ar Apvienoto Karalisti (AK), īpaši drošības un tirdzniecības sakaru jomā.  Sākotnēji NB8 + AK sadarbība notika ikgadēja neformāla Baltijas, Ziemeļvalstu un Apvienotās Karalistes premjerministru, politikas ekspertu, uzņēmēju un citu līderu tikšanās formātā – Ziemeļu Nākotnes forums (Northern Future Forum), kas tika aizsākts 2011. gadā. Latvijā forums norisinājās 2013. gadā. Pēdējoreiz Ziemeļu Nākotnes forums notika 2018. gadā Norvēģijā. Paralēli sadarbībai foruma ietvaros norisinājušās arī NB8 + AK ārlietu ministru tikšanās.

NB8 + Višegradas grupa (V4)

Višegradas valstu grupā ietilpst Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija. Formāta NB8 + V4 ietvaros ir notikušas ārlietu ministru tikšanās. Organizēt tikšanās šādā valstu formātā 2013. gadā ierosināja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis (Radosław Sikorski) un Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilts (Carl Bildt). Sanāksmes organizē tās divas valstis, kuras tajā gadā ir vadošās NB8 un V4 formātos. Pēdējo reizi tikšanās notika 2021. gadā Somijā.

NB6 (Nordic – Baltic Six) formātā ietilpst Dānija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Somija, Zviedrija. NB6 formāts tika izveidots līdz ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā. NB6 ietvaros notiek neformālas tikšanās premjerministru un ārlietu ministru līmenī, lai apmainītos viedokļiem par aktuāliem ES dienaskārtības jautājumiem. NB6 premjerministri tiekas pirms Eiropadomes sanāksmēm, savukārt ārlietu ministru tikšanās reizes ir pakārtotas ES Vispārējo lietu padomes un Ārlietu padomes sanāksmēm Briselē. Regulāri notiek arī citu līmeņu, piemēram, Eiropas lietu ministru tikšanās.