Pārstāvis un Pārstāvja birojs ir sagatavojuši dažādus pārskatus un apkopojumus par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā lietotajiem terminiem un to praktisku piemērošanu, par Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru Latvijas lietās par tiesvedības ilgumu un drošības līdzekļa – apcietinājums – piemērošanu, par atsevišķos periodos pasludinātajiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas nolēmumiem, kā arī citus apskatus. Šie apskati varētu būt noderīgi ne tikai praktizējošiem juristiem, bet arī studiju ietvaros, iepazīstoties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.