Ziņas Attīstības sadarbība
Attīstības sadarbības granta projektu konkurss 2024

Ārlietu ministrija izsludina 2024. gada granta projektu konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”. Projektu pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz š.g. 24. februārim plkst. 23.59. Ja projekta pieteikums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas netiks vērtēts.

Konkursa mērķis ir atbalstīt attīstības sadarbības projektu īstenošanu attīstības valstīs, lai veicinātu šo valstu sociālo un ekonomisko attīstību.

Atbilstoši Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm 2024.–2027. gadam īpaša prioritāte ir projektiem Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Austrumu partnerības valstīs – Ukrainā, Armēnijā, Gruzijā, Moldovā, Centrālāzijas valstīs – Kirgizstānā, Tadžikistānā, Uzbekistānā, kā arī Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības atbalstam un Āfrikas valstīs.

Konkursa tematiskās prioritātes ir noteiktas katram reģionam un ir balstītas valstu izteiktajās interesēs. Atbalsts tiks piešķirts tādās jomās kā publiskās pārvaldes attīstības un spēju stiprināšana, demokrātiskas līdzdalības veicināšana, uzņēmējdarbības attīstība, dzimumu līdztiesība, atbalsts klimata pārmaiņu mazināšanai, cīņa ar dezinformāciju un digitalizācija.

Projektus iespējams īstenot 2024. un 2025. gadā. Projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums katrā gadā ir 791 108,50 eiro. Viena attīstības sadarbības granta projekta apjoms ir no 40 000 līdz 100 000 eiro gadā.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikas tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kā arī Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Projekta iesniedzējam ir jābūt vismaz vienam sadarbības partnerim partnervalstī.

Ārlietu ministrija 2024. gada 2. februārī plkst. 11.00 aicina visus interesentus uz informatīvu videokonferenci par projektu iesnieguma sagatavošanas prasībām un vērtēšanas kārtību. Dalība attālinātajā sanāksmē jāpiesaka ne vēlāk kā līdz š.g. 31. janvāra darbdienas beigām, nosūtot sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi uz e-pastu AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Ārlietu ministrijas mājaslapā.

Papildu informācijai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni 67016417 vai rakstīt uz e-pastu AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Dokumenti