Ziņas

2021. gada 8. decembrī, Ņujorkā Latvija ievēlēta Apvienoto Nāciju Organizācijas Miera veidošanas komisijā (Peacebuilding Commission, PBC) dalībai 2022. gadā. Šī ir pirmā reize, kad Latvija tiks pārstāvēta šajā ANO formātā.

Dalība Komisijā demonstrē Latvijas arvien pieaugošu lomu ANO centienos nodrošināt stabilitāti un mieru krīzes skartajos reģionos. Iesaistoties Komisijas darbā, Latvija izcels institūciju noturības stiprināšanu situācijās pēc konfliktiem, tostarp veicinot labu pārvaldību, medijpratību, izglītību un digitālās prasmes, sieviešu un jauniešu iekļaujošu līdzdalību, kā arī daloties ar Latvijas labas prakses piemēriem. Ņemot vērā Latvijas plānoto dalību Komisijā, Ministru Kabinets ir apstiprinājis Aizsardzības ministrijas iemaksu ANO Miera veidošanas fondā 20 tūkstošu eiro apmērā, kas palīdzēs nodrošināt praktisku ieguldījumu institūciju nostiprināšanā valstīs, kuras cietušas konfliktos.

ANO miera veidošanas komisija izveidota 2005. gadā. Tās mērķis ir sniegt atbalstu konflikta skartām valstīm. Būtisks komisijas darba virziens ir starptautiskai atbalsts valstīm pēc ANO miera uzturēšanas misiju noslēgšanas, palīdzot turpināt ceļu ilgtermiņa miera, stabilitātes un attīstības virzienā un tādējādi novēršot konfliktu atkārtošanos. Šajos centienos Komisija aktīvi iesaista arī citas starptautiskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, nodrošinot iekļaujošu platformu ar visaptverošu ekspertīzi un instrumentiem situācijas risināšanai. 2020. gadā kopumā šajā formātā pārrunāta situācija 15 valstīs un reģionos. Komisija pilda arī padomdevēja funkciju ANO Drošības padomei un Ģenerālajai asamblejai, veicinot konsekventu ANO pieeju miera veidošanas centieniem.

Miera veidošanas komisijā ir pārstāvēta 31 valsts. Latvija ir ievēlēta no ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes.