M. Paparinskis

2021.gada 12.novembrī Ņujorkā Latvijas pārstāvis Dr. Mārtiņš Paparinskis sīvas konkurences cīņā tika ievēlēts Starptautisko tiesību komisijā uz dalības laiku no 2023. līdz 2027.gadam.

Šī ir pirmā reize, kad Baltijas valstis nominē kandidātu ievēlēšanai Komisijā. Aktīvas kampaņas rezultātā M.Paparinskim izdevās panākt plašu starptautisku atpazīstamību un starpreģionālu atbalstu augstas konkurences vēlēšanās, kur uz trīs vakantajām vietām Austrumeiropas valstu grupā bija pieteikti septiņi spēcīgi kandidāti.

Izvirzot savu kandidātu, Latvija un Baltijas valstis ir apliecinājušas gatavību sniegt ieguldījumu starptautisko tiesību un daudzpusējo starptautisko attiecību stiprināšanā. Ir būtiski, ka Baltijas valstu pārstāvis piedalīsies un dos pienesumu starptautisko tiesību  attīstības procesos laikā, kad tiek meklētas atbildes uz jaunajiem globālajiem izaicinājumiem. Latvijas pārstāvja uzvarai Starptautisko tiesību komisijas vēlēšanās ir liela nozīme, arī gatavojoties Latvijas startam ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025.gadā.

Ārlietu ministrija izsaka pateicību Mārtiņam Paparinskim par darbu un izcilo rezultātu vēlēšanās un novēl lielus panākumus, darbojoties Starptautisko tiesību komisijā.

Mārtiņš Paparinskis ir asociētais profesors starptautiskajās publiskajās tiesībās Londonas Universitātes koledžā. Pašlaik viņš ir Latvijas pārstāvis Pastāvīgajā arbitrāžas tiesā un EDSO Samierināšanas un arbitrāžas tiesā. Mārtiņš Paparinskis ir arī Ieguldījumu strīdu izšķiršanas starptautiskā centra Padomnieku ekspertu grupas un Arbitru ekspertu grupas pārstāvis, ES Pamattiesību aģentūras valdes loceklis, kā arī ANO Konvencijas par robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzību un izmantošanu īstenošanas ekspertu komitejas pārstāvis.

Starptautisko tiesību komisijas https://legal.un.org/ilc/ galvenais uzdevums ir starptautisko tiesību progresīva attīstība un kodifikācija. Komisija tika izveidota 1947. gadā un tā apvieno 34 neatkarīgus ekspertus, kurus ievēl ANO Ģenerālā asambleja. Komisija ir izstrādājusi daudzus nozīmīgus starptautisko tiesību instrumentus.