Ziņas

2020. gada 14. septembrī Ņujorkā Latvija ievēlēta ANO Sieviešu statusa komisijā (United Nations Commission on the Status of Women, UN CSW), kurā darbosies no 2021. līdz 2025. gadam. Kopā tika pārvēlētas 10 no 45 ANO Sieviešu statusa komisijas dalībvalstīm. Līdzās Latvijai ievēlētas tika arī Afganistāna, Argentīna, Austrija, Dominikānas Republika, Indija, Izraēla, Nigērija, Turcija, Zambija.

ANO Sieviešu statusa komisija dibināta 1946. gadā un ir ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomes (ECOSOC) funkcionālā komisija. Tā ir galvenā starpvaldību struktūra ar mērķi apzināt sieviešu dzīves realitātes dažādus aspektus visā pasaulē un veidot globālus standartus dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanas jomā.

Komisijas darbs tiek organizēts ikgadējā divu nedēļu sanāksmē Ņujorkā, kurā piedalās ANO dalībvalstis, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un ANO struktūru pārstāvji. Komisijas sesijās dalībnieki diskutē par panākto progresu Pekinas deklarācijas un Rīcības platformas ieviešanā, kas ir starptautiski nozīmīgākais politiskais dokuments dzimumu līdztiesības jautājumos. Komisija diskutē par aktuālajiem dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas jautājumiem, kā arī izstrādā tematiskas rezolūcijas un visaptverošus secinājumus.

Arvien plašāka Latvijas pārstāvība starptautisko organizāciju struktūrās sekmē Latvijas ārpolitikas interešu īstenošanu un veicina Latvijas starptautisko atpazīstamību.

2020. gada 1. janvārī Latvija uzsāka trīs gadu darba periodu ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC). Latvija ir ievēlēta arī ECOSOC apakšstruktūrā - ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijā.