Latvija aktīvi iesaistās ANO dienaskārtības jautājumos, sniedzot savu pieredzi un ekspertīzi. Latvija ir bijusi ievēlēta nozīmīgās ANO struktūrās, kā Cilvēktiesību padome un Ekonomisko un sociālo lietu padome.

Latvija nekad nav bijusi ANO Drošības padomes dalībvalsts. Tā ir par starptautisko mieru un drošību atbildīgā ANO struktūra, kurā darbojas piecas pastāvīgās dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, ASV, Francija, Krievija, Ķīna) un desmit dalībvalstis, kuras ievēl uz divu gadu termiņu. ANO Drošības padomes lēmumi ir saistoši visām ANO dalībvalstīm.

2011. gadā saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu Latvija pieteica kandidatūru ANO Drošības padomes vēlēšanās 2025. gadā dalībai 2026. - 2027. gadā. Latvijas kandidēšana ANO DP ir viens no ārpolitikas ilgtermiņa mērķiem, kas iekļauts 2019. gada Valdības Rīcības plānā un minēts Nacionālajā Attīstības plānā 2027. gadam.

Vēlēšanas paredzētas 2025.gada jūnijā Ņujorkā un, lai Latvija tiktu ievēlēta, ir nepieciešams iegūt 2/3 ANO dalībvalstu atbalsts.