14.Saeimas vēlēšanas Latvijā un ārvalstīs norisināsies 2022. gada 1.oktobrī, sestdienā.

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. 

Latvijas pilsoņi, kuri uzturēsies ārvalstīs, vēlēšanās varēs piedalīties, gan balsojot klātienē vēlēšanu iecirknī 1. oktobrī vai arī pieteikties balsošanai pa pastu.

 

Balsošana Saeimas vēlēšanu iecirknī

Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no pulksten 7 rītā līdz pulksten 8 vakarā pēc vietējā laika.

Balsošanai nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID karte).

Ārvalstīs būs iespēja nobalsot kopumā 81 vēlēšanu iecirknī 42 valstīs. Vēlēšanu iecirkņu saraksts pieejams Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājas lapā: www.cvk.lv/lv/velesanas/velesanu-iecirkni

 

Balsošana pa pastu

Iespēja balsot arī pa pastu tiks nodrošināta 22 Latvijas vēstniecībās www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosanas-iespejas-arvalstis

Pieteikties pasta balsošanai var no 23. jūlija līdz 9. septembrim, piesakoties pa pastu, elektroniski vai klātienē.

Sūtot iesniegumu (PDF) pa pastu vai iesniedzot personiski, uz iesnieguma jābūt vēlētāja parakstam.

Sūtot iesniegumu pa e-pastutam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pase pa pastu nav jāsūta un spiedogs tajā netiks likts.  Vēlētāji tiks uzskaitīti elektroniskā vēlētāju reģistrā.

No 10. līdz 16. septembrim vēlēšanu komisija uz vēlētāja norādīto e-pastu vai oficiālo e-adresi nosūtīs tīmekļvietnes adresi, kur pieejami balsošanas materiāli.

Jāizdrukā tā saraksta vēlēšanu zīme, par kuru tiks balsots. Zīme jāaizpilda vai jāatstāj negrozītu, un jāieliek anonīmā aploksnē. Aploksni ar balsojumu jāievieto pasta aploksnē, ko atbilstoši noformē. Šajā aploksnē jāievieto arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka balso personiski. Apliecinājuma paraugs vēlētājam tiks nosūtīts kopā ar vēlēšanu materiāliem.

Balsojumu jānosūta pa pastu tai vēlēšanu iecirkņa komisijai, kas norādīta balsošanas materiālos.

Balsojumam jāpienāk vēlēšanu iecirknī līdz 1. oktobrim.

 Vēlētājs, kurš pieteicies balsot pa pastu, drīkst pārdomāt un nobalsot iecirknī.

Papildu informāciju par pieteikumu pieņemšanu balsošanai pa pastu 14. Saeimas vēlēšanās lūdzam skatīt CVK mājas lapā:  www.cvk.lv/lv/velesanas/saeimas-velesanas/14-saeimas-velesanas/balsosanas-iespejas-arvalstis