Vēstures jautājumi

05.04.2017. 14:48

Latvijas vēstures jautājumiem tiek pievērsta uzmanība gan Latvijas divpusējā sadarbībā, gan starptautiskajās organizācijās. Latvijas ārlietu dienests sniedz starptautiskajiem partneriem plašu pieeju informācijai par Latvijas vēstures notikumiem, t. sk.  20. gadsimta okupāciju režīmiem Latvijā un to sekām.

Latvija atbalsta Eiropas Parlamenta bijušā priekšsēdētāja Dr. H. G. Peteringa iniciatīvu veidot Eiropas vēsturei veltītu muzeju "Eiropas vēstures māja", kas kļūtu par vietu, kur glabāt atmiņas par Eiropas neseno laiku vēsturi un tās notikumiem, kā arī veicinātu Eiropas integrāciju. Kopš 2004. gada Latvija ir dalībniece Starptautiskajā darba grupā sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā (ITF) kas no 2012. gada ir zināma kā Starptautiskā holokausta piemiņas alianse (International Holocaust Remembrance Alliance/IHRA).

Ārlietu ministrija aktīvi sadarbojas ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Latvijas Vēsturnieku komisiju, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Okupācijas muzeju, muzeju "Ebreji Latvijā" un Latvijas Kara muzeju, Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fondu, Žaņa Lipkes memoriālu u. c.

Raksti, referāti, dokumenti

Materiāli no Latvijas Vēsturnieku komisijas:

Noderīgas saites: