Ziņas
IZSAUKUMA_TWITTER_ZILS_LAT

Līdz ar Baltijas valstu panākto vienošanos par kopīgu reģionālo risinājumu, lai ierobežotu Krievijas pilsoņu plūsmu un novērstu drošības riskus, 2022. gada 9. septembrī Ministru kabinets pieņēma rīkojumu Nr.599 “Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā”. Tā piemērošana tiks uzsākta 2022. gada 19. septembrī.

Ņemot vērā kopīgo Baltijas valstu vienošanos, no 2022. gada 19. septembra Latvijas diplomātiskajās un konsulārajā pārstāvniecībās ārvalstīs tiks atsākta Krievijas pilsoņu vīzu pieteikumu pieņemšana noteiktos gadījumos. Turpmāk vīzu pieteikumus varēs iesniegt Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas), Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi, kā arī personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem (piemēram, tuvinieku smagas slimības gadījumā vai dalībai bērēs, pastāvot apdraudējumam personas drošībai vai dzīvībai).

Katrs vīzas pieteikums tiks izvērtēts individuāli, un vīzas pieteicējam ar dokumentiem būs jāpierāda atbilstība kādai no augstāk minētajām izņēmuma kategorijām.

Vēršam uzmanību, ka 2022. gada 12. septembrī Eiropas Savienības Padome apturēja ES un Krievijas nolīgumu par vīzu atvieglotu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem, kas nozīmē vīzas pieteikuma maksas pieaugumu, papildu dokumentu iesniegšanu un pagarinātu vīzas pieteikuma izskatīšanas termiņu.