Parlamentara_sekretare-02

Gunda Reire

Parlamentārā sekretāre
minsek [at] mfa.gov.lv

Izglītība

 • 2011 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, doktora grāds politikas zinātnē
 • 2004 Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
 • 2001-2002 Alberta-Ludviga Universitāte Freiburgā (Vācija), Filozofijas fakultāte, Maģistra studijas politikas zinātnē, filozofijā un ekonomikā
 • 2000-2001 Humbolda Universitāte Berlīnē (Vācija), Filozofijas fakultāte, maģistra studijas politikas zinātnē, filozofijā un ekonomikā
 • 1999 Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes katedra, sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē, starptautiskajās attiecībās

Darba pieredze

 • 2022-patlaban Latvijas Republikas Ālietu ministrijas parlamentārā sekretāre 
 • 20172022 Ministra padomniece stratēģiskajā komunikācijā, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
 • Kopš 2016. gada Direktore, Starptautisko pētījumu centrs (SPC)
 • Kopš 2011. gada Lektore, Rīgas Juridiskā augstskola, programma „Law and Diplomacy”
 • Kopš 2020. gada Lektore Rīgas Stradiņa Universitātē
 • 20152016 Fulbraita programmas stipendiāte zinātniskajā pētniecībā, Džona Hopkinsa Universitāte, SAIS Transatlantisko attiecību centrs
 • 20132016 Izpilddirektore, Starptautisko pētījumu centrs (SPC)
 • 2014 Ministra biroja vadītāja, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
 • 2006–2016 Lektore, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte
 • 20102014 Saeimas priekšsēdētājas biroja vadītāja, Latvijas Republikas Saeima
 • 2010 Sabiedrisko attiecību vadītāja, Politisko partiju apvienība „Vienotība”; vēlēšanu kampaņas laikā
 • 2008–2009 Padomniece sabiedriskajās attiecībās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija
 • 2005–2008 Priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisija
 • 2004–2005 Ministra preses sekretāre, Latvijas Republikas Kultūras ministrija
 • 2004 Phare projekta “Eiropas Komisijas Paplašināšanās komunikāciju stratēģijas ieviešana Latvijā” vadītāja, Sabiedrisko attiecību aģentūra “Consensus PR"
 • 2002–2004 Direktora palīdze sabiedrisko attiecību un preses jautājumos, Valsts aģentūra “Maksātnespējas administrācija”
 • 2002 Projektu vadītāja Sabiedrisko attiecību aģentūra “Consensus PR"
 • 1999–2002 Sabiedrisko attiecību eksperte, Pasaules Bankas Izglītības attīstības projekts
 • 2000-2001 Bundestāga deputāta palīdze, Deputāta, Vācijas-Baltijas starpparlamentu sadarbības grupas vadītāja Volfganga fon Štetena (Wolfgang von Stetten) birojs,Vācijas parlaments (Bundestāgs)
 • 19992000 Ministra padomniece sabiedrisko attiecību un preses lietās, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
 • 1997–1999 Politiskās analīzes nodaļas galvenā redaktore un vadītāja, Nacionālā ziņu aģentūra LETA

Valodu prasme

 • latviešu dzimtā valoda 
 • angļu teicami 
 • vācu teicami 
 • krievu teicami 
 • franču pamata zināšanas

 

Galvenās publikācijas

 • Reire, G. The UN Security Council in Deadlock (Again): The Ability of the UN to Respond to Russia’s War in Ukraine. Riga: Latvian Transatlantic Organisation, 2022. [https://spcentrs.lv/document/the-un-security-council-in-deadlock-again-the-ability-of-the-un-to-respond-to-russias-war-in-ukraine-2/?lang=en]

 • Kotnarowski, M., Szulecki, K., Burean, T., Bivand Erdal, M., Iliev, I., Reire, G., Stanley, B., Ulinskaite J., Zapletalová, V. External Voting among Central European Migrants Living in Western Europe. PRIO Paper. Oslo: PRIO, 2022. [https://www.prio.org/publications/13047?fbclid=IwAR17bKeL0c15NfBRNSZrFEACbuuseilJGKzjXdReql-g7ogzZ5atHGc8Y6Q]

 • Reire, G. The Role of International Institutions and the Rule of Law in Latvia’s Foreign Policy. Spruds, A., Broka, S. (eds.) Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2022. Riga: Hansa Print Riga, 2022, pp. 56-69. [latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2022-956 (liia.lv)]

 • Reire, G. China’s Voting Practice at the UN Security Council, Its Legal and Political Interpretation: Case of Syria. Socrates, Nr. 2 (20). Rīga: RSU, 2021, pp. 99-114. [https://doi.org/10.25143/socr.20.2021.2.099-114]

 • Reire, G. A Small State and Global Governance: 30 Years of Latvia in UN Institutions. Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Vargulis, M. (eds.) The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs: Multilateralism and International Organizations. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2021, pp. 116-131. [latvijas-arlietu-simtgade-daudzpuseja-diplomatija-un-starptautiskas-organizacijas-948 (liia.lv)]

 • Reire, G. The Political Climate of Transatlantic Security. Spruds, A., Broka, S. (eds.) Latvian Foreign and Security Policy Yearbook 2021. Riga: Hansa Print Riga, 2021, pp. 62-72. [https://liia.lv/en/publications/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2021-902?get_file=1]

 • Reire, G. Development Aid as an Economic Factor in the United Nations Security Council Election: Lessons for Latvia. LZA Vēstis, A daļa, Zinātniskie raksti. Rīga: LZA, 2021, pp. 13-28. [https://doi.org/10.53231/LZAV.21.3.1]

 • Reire, G. Small States in the United Nations Security Council: Legal and Conceptual Aspects versus Practical Perspective. Socrates, Nr. 3 (21), Rīga: RSU, 2021, pp. 90- 104. [https://doi.org/10.25143/socr.21.2021.3.090-104]

 • Reire, G. Opening of New Election Polling Stations: The Effect on Turnout and Diaspora Voting Patterns. Economic science for rural development, Conference proceedings, No 55. Jelgava: LLU, pp. 604-613. [http://www.esaf.llu.lv/sites/esaf/files/files/lapas/Krajums_Nr_55_2021_07_14.pdf]

 • Reire, G. The Latvia-Russia Relationship Matrix. Dregeris, M. (ed.) A Century of Latvian Diplomacy. Riga: Zvaigzne ABC, 2020, pp. 297-317.

 • Reire, G. Latvia and Transatlanticism. Sprūds, A., Broka, S. (eds.) Latvian Foreign and Security Policy Yearbook 2020. Riga: Latvian Institute of Foreign Affairs, 2020, pp. 103.-118. [https://liia.lv/en/publications/latvian-foreign-and-security-policy-yearbook-2020-831?get_file=2]

 • Reire, G. Esi lēdija, viņi teica. Uztvere par sieviešu politisko līderību mūsdienu Latvijas ārējā un drošības politikā. Spruds, A., Vizgunova, E. (red.) Sievietes Latvijas ārpolitikā un drošības politikā. Riga: Latvijas Ārpolitikas institūts, 2020, 61.-78. lpp. 4/6 [https://liia.lv/en/publications/sievietes-latvijas-arpolitika-un-drosibas-politika-891?get_file=1]

 • Reire, G. Latvia and Transatlanticism. In: Sprūds, A., Broka, S. (4eds.) Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2020. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, pp. 103-117.

 • Reire, G. Multilateralism and Inter-War Latvia. In: Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Bukovskis, K. (eds.) The Centenary of Latvia's Foreign Affairs: Global Thought and Latvia. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2019, pp. 34.-49.

 • Reire, G. Latvia’s Starlit Road. De iure Recognition of the Restoration of Independence. In: The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs. Activities and Personalities / Eds. Diāna Potjomkina, Andris Sprūds, Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2017, pp. 136-163.

 • Reire, G. Resilience Challenges in the Baltic Countries. In: Andžāns, M., Bruģe, I. (eds) The Baltic Sea Region: Hard and Soft Security Reconsidered. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2016, pp. 169-178.

 • Reire, G. Latvia and Euro-Atlantic Identity. In: Potjomkina, D., Sprūds, A., Ščerbinskis, V. (eds) The Centenary of Latvia’s Foreign Affairs: Ideas and Personalities. Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2016, pp. 143-168.

 • Reire, G. The West and Russia. Desperation and Tunnel Vision in Contemporary Warfare. In: Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond: Rīga Conference Papers 2016, pp. 106-116.

 • Reire, G. Euro-Atlantic Values and Russia’s propaganda in the Euro-Atlantic Space. In: European Neighbourhood Policy after the Arab Spring and Russia-Ukraine hybrid war. Yearbook of the Institute of East-Central Europe. Volume 13 (2015), Issue 4, pp.  9-28.

 • Reire, G. The Outside-In Approach to Human Security in the Baltic Sea Region. In: Gender and Human Security. A View from the Baltic Sea Region. Rīga: Zinātne, 2015, pp. 119-151.

 • Ozoliņa, Ž., Reire G. Measuring the Effectiveness of NATO. In: Ozoliņa Ž. (Eds.) Rethinking Security. Rīga: Zinātne, 2010, pp. 118–167.

 • Reire, G. Latvia and Russia in the United Nations: The Human Rights Card. In: Ozoliņa Ž. (Ed.) Latvia–Russia–X. Rīga: Zinātne, 2008, pp. 58–86.

Papildus informācija

 

Apbalvota ar aizsardzības ministra apbalvojumu – piemiņas medaļu „NATO SAMITS 2006” (dibināts 2007.gada 21.jūnijā sakarā ar sekmīgu NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes norisi Rīgā 2006. gada 28. – 29.novembrī, pasniegta kā atzinības apliecinājums par sekmīgu NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes norisi Rīgā.)

Latvijas Universitātes rektora atzinības raksts par darbu politikas zinātnes nozarē, starptautiskās politikas apakšnozarē (2004)

Fulbraita programmas stipendiāte zinātniskajā pētniecībā

Džona Hopkinsa Universitāte, SAIS Transatlantisko attiecību centrs

Vācijas Bundestāga starptautiskās programmas “Internationale Parlaments Praktika” (Starptautiskā parlamenta prakse) stipendiāte (Berlīne, Vācija) (09.2000.-03.2001.)

Latvijas studentu komandas gatavošana dalībai ANO simulācijā Ņujorkā un LU, Valsts prezidenta kancelejas un LR Ārlietu ministrijas sadarbības projekta “National Model United Nations” Latvijā (2006. gads – 2008. gads) vadīšana. Projekta finansējuma piesaistīšana.

Autore grāmatai „Rokasgrāmata par ANO” (Rīga, UNDP, 2005)

Līdzautore 2007. gada Tautas attīstības pārskatam