Vīzas veids

Valsts nodeva

Īstermiņa vīza - personām, sākot no 12 gadu vecuma

80 EUR

Īstermiņa vīza  - bērniem, kas vecāki par 6 gadiem un jaunāki par 12 gadiem

40 EUR

Ilgtermiņa vīza

60 EUR

Valsts nodeva par īstermiņa vīzu (tikai to valstu pilsoņiem, ar kurām Eiropas Savienībai ir nolīgumi par vīzu atvieglinātu izsniegšanu):

  • Ukrainas pilsoņiem - par vīzas pieteikuma izskatīšanu vispārējā kārtībā (10 kalendāro dienu laikā) - 35 EUR
  • Ukrainas pilsoņiem - par vīzas pieteikuma izskatīšanu steidzamā kārtībā (3 dienu laikā) - 70 EUR
  • Albānijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, Bosnijas un Hercegovinas, Gruzijas, Serbijas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Moldovas pilsoņiem - par vīzas pieteikuma izskatīšanu - 35 EUR.

Valsts nodeva par īstermiņa vīzu nav jāmaksā:

  • bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem,
  • skolēniem, studentiem, pēcdiploma studentiem un to pavadošajiem pedagogiem, kuru uzturēšanās mērķis ir saistīts ar mācībām vai izglītošanos,
  • pētniekiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/801 3. panta 2. punktā, kuri ceļo, lai veiktu zinātnisku pētniecību vai piedalītos zinātniskā seminārā vai konferencē,
  • bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kas jaunāki par 25 gadiem, kas piedalās semināros, konferencēs, sporta, kultūras vai izglītības pasākumos, kurus organizē bezpeļņas organizācijas. 

Valsts nodeva par ilgtermiņa vīzu nav jāmaksā:

  • bērniem līdz 16 gadu vecumam.