Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos!

Saistībā ar jaunā, potenciāli ļoti bīstamā Covid-19 vīrusa Omicron paveida atklāšanu, kas izplatījies vairākās Āfrikas dienviddaļas valstīs, Ārlietu ministrija stingri brīdina ceļotājus neapmeklēt Āfriku, sevišķi Dienvidāfriku, Botsvānu, Lesoto, Mozambiku, Namībiju, Malāviju, Svatini un Zimbabvi.

Ārlietu ministrija aicina

 • nedoties uz augsta riska vai īpaši augsta riska valstīm
 • rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību personām ar hroniskām saslimšanām un senioriem;
 • visās valstīs vienmēr ievērot standarta piesardzības pasākumus: ievērot distanci no citām personām un roku higiēnu;
 • ņemt vērā, ka vietās, kurās pulcējas liels cilvēku skaits, ir pastiprināts infekcijas risks, tostarp, lidostās;
 • pirms brauciena iepazīties ar lidostu un pasažieru pārvadātāju prasībām Covid-19 ierobežošanai (obligāts sejas un mutes aizsegs, apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu (iespējama prasība uzrādīt tulkojumu) u.c.);
 • pirms brauciena sazināties ar pasažieru pārvadātāju par lidojuma reģistrācijas (uzņemšanas reisā) noteikumiem;
 • iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos vai portālā Re-open EU. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību;
 • pārliecināties par atgriešanās iespējām, jo situācija starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā ir mainīga, tostarp aviosatiksmē.

Vakcinācijas, testēšanas un Covid-19 pārslimošanas faktu apliecina ES digitālais Covid sertifikāts (viedierīcē vai papīra formātā), kuram ir pievienojusies arī virkne trešo valstu. 

Personas, kuras ieceļo Latvijā ar ASV, Austrālijā vai Kanādā veiktu pilnu vakcināciju pret Covid-19, var saņemt īstermiņa vakcinācijas sertifikātu lietošanai Latvijā. Īstermiņa sertifikāts ir derīgs tikai Latvijas teritorijā, tas ir līdzvērtīgs sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam un derīgs 30 dienas no izsniegšanas brīža. Īstermiņa sertifikāts paredzēts izmantošanai Latvijas teritorijā pakalpojumu saņemšanai un pasākumu apmeklēšanai.

Īstermiņa sertifikāta izsniegšanas un izmantošanas kārtība:

 1. Īstermiņa sertifikātu izsniedz tūrisma informācijas centri, kas noslēguši sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu (NVD) par personas datu apstrādi un attiecīgu īstermiņa apliecinājumu izsniegšanu Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Salacgrīvā, Valmierā un Ventspilī (sīkāku informāciju par konkrētajiem tūrisma informācijas centriem lūdzam noskaidrot NVD, zvanot uz tālruņiem +371 67043701, +371 67045005 vai rakstot uz nvd@vmnvd.gov.lv).
 2. Augstākminētie tūrisma informācijas centri īstermiņa sertifikātu izsniedz atbilstoši NVD izstrādātajai procedūrai:
 • pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu;
 • pēc personu apliecinošu dokumentu un vakcināciju apliecinošu dokumentu autentiskuma un atbilstības pārbaudes;
 • iekļaujot sertifikātā informāciju par personu, kas veikusi personas datu apstrādi īstermiņa sertifikāta izsniegšanai;
 • apstrādājot personas datus un ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas izsniedzot personai īstermiņa sertifikātu;
 • par dokumentu pārbaudi un īstermiņa sertifikāta izsniegšanu iekasējot samaksu, kuras apmērs nepārsniedz 10 euro.

Apvienotajā Karalistē un Jaunzēlandē izsniegtie vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikāti tiek pielīdzināti ES sadarbspējīgam sertifikātam, līdz ar to papildus īstermiņa sertifikāts nav jāsaņem. Gadījumā, ja Apvienotajā Karalistē un Jaunzēlandē izsniegto sertifikātu īpašniekiem rodas neskaidrības vai jautājumi saistībā ar sertifikātu izmantošanu Latvijā, iesakām vērsties tūrisma informācijas centros vai NVD, zvanot uz tālruņiem +371 67043701, +371 67045005 vai rakstot uz nvd@vmnvd.gov.lv.

 

Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrija vienmēr stingri iesaka:

Konsulārā informācija baneris

 

 

 

 

❗10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam pieejami šeit.

Visām personām, kuras ieceļo Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniska apliecinājuma anketa ne ātrāk kā 48 stundas pirms ieceļošanas Latvijā. 

Ieceļošanas ierobežojumi Latvijā atkarīgi no tā, no kādas valsts persona ieceļo un vai persona ir vakcinēta vai pārslimojusi Covid-19. 

Pārskats par ieceļošanas prasībām Latvijā

  Iebraucot no zema riska valsts (ES,EEZ,Šveice, AK, citas valstis) Iebraucot no augsta riska valsts (ES,EEZ,Šveice, AK) Iebraucot no augsta riska valsts (ārpus ES,EEZ,Šveice, AK) Iebraucot no īpaši augsta riska valsts (ES,EEZ,Šveice, AK, citas valstis)

Vakcinēti /

pārslimojuši*

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: NAV

Tests iebraucot Latvijā: NAV

Pašizolācija: NAV

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: NAV

Tests iebraucot Latvijā: NAV

Pašizolācija: NAV

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: NAV

Tests iebraucot Latvijā: NAV

Pašizolācija: NAV

Nebūtiska ceļošana: NAV ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests *** iebraucot Latvijā: IR

Pašizolācija****: IR

Pārējie

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests*** iebraucot Latvijā: NAV (ja persona ieceļojusi bez testa, tad tests IR jāveic)

Pašizolācija****: NAV

Nebūtiska ceļošana: ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests*** iebraucot Latvijā: NAV (ja persona ieceļojusi bez testa, tad tests IR jāveic)

Pašizolācija****: IR

Nebūtiska ceļošana: NAV ATĻAUTA

Tests** pirms ceļojuma: IR

Tests*** iebraucot Latvijā: IR (ja persona ieceļojusi bez testa, tad tests IR jāveic)

Pašizolācija****: IR

 

Vakcinācijas vai pārslimošanas faktu apliecina tikai sadarbspējīgs ES sertifikāts (elektroniski viedierīcē vai izdrukāts), kas izdots ES, EEZ valstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Armēnijā, Ukrainā, Turcijā, Ziemeļmaķedonijā, Izraēlā, Andorā, Monako, Albānijā, Fēru salās, Marokā, Panamā, Gruzijā, Moldovā, Jaunzēlandē un Serbijā, kā arī vakcinācijas vai pārslimošanas Apliecinājums, kas izdots ASV, Austrālijā un Kanādā. Ja personas rīcībā nav šāda sertifikāta vai apliecinājuma, uz to attiecas nosacījumi, kā uz nevakcinētu vai nepārslimojušu personu.

 

** Var veikt šādu testu:

 • PĶR tests 72 h pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā vai
 • antigēna testu, kas veikts ne agrāk kā 48 h pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai ieceļošanas Latvijā. 

Ja persona ieceļo, izmantojot pasažieru pārvadātāju transportlīdzekli, tā ES digitālo Covid sertifikātu vai ASV, Austrālijā un Kanādā izdoto vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu vai jebkurā valstī izdotu Covid-19 testa rezultātu uzrāda pārvadātājam. Pretējā gadījumā pārvadātājs atsaka iekāpšanu transportlīdzeklī.

Testa rezultāts var būt angļu vai izceļošanas valsts valodā.

*** Pēc ieceļošanas Latvijā persona 24 h laikā par saviem līdzekļiem veic PĶR testu tuvākajā testēšanas punktā, veicot reģistrāciju testam tiešsaistē. Līdz brīdim, kamēr saņemts testa rezultāts, persona uzturas savā dzīvesvietā vai uzturēšanas vietā (ja nav tieša kontakta un netiek izmantotas koplietošanas telpas ar citām personām, kas nav ceļojušas) vai kādā no LIAA tūristu mītņu sarakstā norādītajām tūristu mītnēm.

No vakcinācijas, pārslimošanas fakta apliecināšanas un testu prasības atbrīvoti:

 • bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu,
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, apkalpes locekļi,
 • jūrnieki, kas dodas uz kuģi vai atgriežas no tā,
 • aviopasažieri, kas, ceļojot tranzītā, nepamet lidlauka kontrolējamo zonu un uzturas tajā līdz 24 h,
 • Valkas novadā un Valgas pagastā deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja personas nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām,
 • ES valstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ikdienā šķērso Latvijas sauszemes robežu ar citām ES valstīm, piemēram, saistībā ar nodarbinātību vai izglītību.

Precīzus nosacījumus un no testa prasības atbrīvoto personu sarakstu skatīt MK noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 159.punktā. 

Sākot ar 12.07.2021. personas, kuras ieceļo Latvijas Republikā, šķērsojot ārējo sauszemes robežu robežšķērsošanas vietā “Grebņeva”, “Terehova”, “Pāternieki” vai “Silene” un nevar uzrādīt ES digitālo Covid sertifikātu vai  ASV, Austrālijā un Kanādā izdoto vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumu vai jebkurā valstī izdotu Covid-19 testa apliecinājumu, nekavējoties par saviem līdzekļiem veic Covid-19 testu minētajā robežšķērsošanas vietā.

Prasība neattiecas uz:

 • bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu;
 • Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
 • personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma;
 • Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;
 • Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas.

**** Pašizolācija ilgst 10 dienas un tā ir jāievēro arī, ieceļojot no ES, EEZ valsts, Šveices vai AK, ja tā atzīta par augsta riska valsti.

Pašizolāciju drīkst pārtraukt, ja persona veic PĶR 7. dienā no izbraukšanas no augsta riska / īpaši augsta riska valsts un testa rezultāts ir negatīvs. Rezultāts jāfiksē  testēšanas sertifikātā.

Pašizolāciju var neievērot bērni, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, kas ceļo kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr šādos gadījumos bērni 10 dienas kopš izbraukšanas augsta riska valsts neveido ciešus kontaktus ar personām ārpus savas mājsaimniecības, neapmeklē publiskus pasākumus, bērnu kolektīvus, neizmanto sabiedrisko transportu.

No augsta vai īpaši augsta riska valsts, kas nav ES, EEZ valsts, Šveice vai Apvienotā Karaliste, drīkst ieceļot tikai šādas personas:

 • Latvijas valstspiederīgie, viņu ģimenes locekļi, Latvijas uzturēšanās atļauju turētāji, ārzemnieki, kuri, šķērsojot Latviju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;
 • ES, EEZ valsts, Šveices valstspiederīgie un viņu ģimenes locekļi, kā arī šo valstu pastāvīgie iedzīvotāji, Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, lai, šķērsojot Latviju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tostarp Latvijā;
 • transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja darbinieki, apkalpes locekļi;
 • jūrnieki, kuri dodas uz kuģi vai atgriežas no tā;
 • ārzemnieki, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA;
 • ārvalstu diplomāti un viņu ģimenes locekļi, kas šķērso Latviju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, Latvijas diplomātiskās pases turētāji, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi, darbinieki un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī;
 • Latvijas valstspiederīgie, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;
 • pilna laika un apmaiņas programmās studējošie, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;
 • sportisti un sporta darbinieki, starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām;
 • ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai ir saskaņojusi Veselības inspekcija un šo personu pavadošā persona, ja to atzinusi par nepieciešamu ārstniecības iestāde vai šī persona pavada bērnu;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ir noteicis kultūras ministrs;
 • Latvijas izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paraolimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijā;
 • ārvalstnieki un viņu ģimenes locekļi, ja ārvalstnieks pilda zinātniskās institūcijas vadošā pētnieka vai pētnieka pienākumus ilgāk par 6 mēnešiem;
 • aviopasažieri, kuri šķērso Latviju tranzītā, nepametot lidlauka kontrolējamo zonu un uzturoties tajā ne ilgāk par 24 h, ja tie var uzrādīt apstiprinājumu tranzīta lidojumam.

Precīzs kategoriju saraksts pieejams MK noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". 168. punktā.

No īpaši augsta riska valsts, kas ir ES, EEZ valsts, Šveice vai  Apvienotā karaliste, Latvijā drīkst ieceļot tikai šādu iemeslu dēļ:

 • darbs,
 • mācības,
 • studijas,
 • ģimenes apvienošana
 • medicīnas pakalpojumu saņemšana, tranzīts, nepilngadīgo pavadīšana,
 • atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā,
 • bēres.

Attiecīgo iemeslu personai jānorāda apliecinājuma anketā covidpass.lv. Dokumentus vai citus drošticamus pierādījumus, kas apliecina šo mērķi, ir jāuzrāda pēc pieprasījuma Valsts robežsardzei vai Valsts policijai. Persona var neuzrādīt dokumentus, ja atbilstošā informācija, kas apliecina kādu no ieceļošanas mērķiem, jau ir pieejama valsts informācijas sistēmās, piemēram, Fizisko personu reģistrā.

Personām, kas šķērso Latviju tranzītā, jāpamet Latvija 12 stundu laikā no apliecinājuma anketas iesniegšanas tīmekļvietnē Covidpass.lv. Izņēmumi noteikti MK noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 165.punktā.


Papildu informācija:

! Ministru kabineta rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. https://m.likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu 

! Ministru kabineta noteikumi  Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.” https://m.likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai 

! Informācija par Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem. https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi 


!Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook konts pieejams šeit.

! Informācija par Covid-19 ierobežojumiem pieejama šeit.

! Informācija par pasažieru un kravu pārvadājumiem pieejama Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai 168. punktā

! Informācija par Covid-19 izplatību, kā arī piesardzības un profilakses pasākumiem pieejama šeit.

! Informācija par Covid-19 analīžu nodošanu pieejama šeit.

!Covidpass.lv apliecinājuma anketa pieejama Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Uzziņu tālruņi

 • Konsulārajos jautājumos (piemēram, vīzas, dokumentu legalizācija, ceļošana uz ārvalstīm): 

 • SPKC informatīvais tālrunis (piemēram, pašizolācijas jautājumi) +371 67387661;

 • Vienotais diennakts tālrunis Covid-19 jautājumos (zvaniem no Latvijas) 8345;
 • Valsts Robežsardzes tālrunis robežas šķērsošanas jautājumos +371 67075616;
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra tālrunis Covidpass.lv aizpildīšanas jautājumos +371 67219111.

Tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs

 • Diennakts tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs konsulārās palīdzības saņemšanai (piemēram, zudis ceļošanas dokuments, smaga saslimšana, dabas katastrofa, nāve) +371 26337711.

Piezīme. Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ Ārlietu ministrija aicina vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā. Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs, un tie neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.