Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos!

Ārlietu ministrija aicina

 • nedoties uz augsta riska vai īpaši augsta riska valstīm
 • rūpīgi apsvērt ārvalstu braucienu nepieciešamību personām ar hroniskām saslimšanām un senioriem;
 • visās valstīs vienmēr ievērot standarta piesardzības pasākumus: ievērot distanci no citām personām un roku higiēnu;
 • ņemt vērā, ka vietās, kurās pulcējas liels cilvēku skaits, ir pastiprināts infekcijas risks, tostarp, lidostās;
 • pirms brauciena iepazīties ar lidostu un pasažieru pārvadātāju prasībām Covid-19 ierobežošanai (obligāts sejas un mutes aizsegs, apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu (iespējama prasība uzrādīt tulkojumu) u.c.);
 • pirms brauciena sazināties ar pasažieru pārvadātāju par lidojuma reģistrācijas (uzņemšanas reisā) noteikumiem;
 • iepazīties ar informāciju par dažādās valstīs noteiktajiem ieceļošanas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju par attiecīgo valsti ceļojumu brīdinājumos vai portālā Re-open EU. Ja nepieciešama detalizētāka informācija par ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem, aicinām sazināties ar Latvijā akreditēto attiecīgās valsts pārstāvniecību;
 • pārliecināties par atgriešanās iespējām, jo situācija starptautisko pasažieru pārvadājumu jomā ir mainīga, tostarp aviosatiksmē.

Dodoties uz ārzemēm, Ārlietu ministrija vienmēr stingri iesaka:

 

❗10 atgādinājumi veiksmīgam ceļojumam pieejami šeit.

- No 2022.gada 1. februāra ir noteikts, ka ceļošanas nolūkiem Eiropas Savienībā, kā arī Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē ir jāuzrāda derīgs vakcinācijas sertifikāts. Derīgs vakcinācijas sertifikāts apliecina, ka personai ir pabeigta primārā vakcinācija un kopš pēdējās vakcīnas devas saņemšanas dienas ir pagājušas ne vairāk kā 270 dienas, vai apliecina to, ka persona ir saņēmusi balstvakcināciju. 270 dienu vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš tiek piemērots, neatkarīgi no vakcīnas nosaukuma (Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Zāļu aģentūras apstiprinātām vakcīnām).

- Covid-19 pārslimošanas sertifikāts ir derīgs 180 dienas. Personas, kuras pārslimojušas Covid-19, var iegūt vakcinācijas sertifikātu, saņemot kādu no Eiropas zāļu aģentūras apstiprinātajām vakcīnām.

- Katrā valstī var atšķirties vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš izmantošanai citiem mērķiem (piemēram, pasākumu, restorānu, muzeju apmeklēšanai).

Plašāk šeit

Prasības ieceļošanai Latvijā

No 01.04.2022. ir atcelta prasība ieceļošanai Latvijā uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa apliecinājumu.

Latvijā liegts ieceļot no īpaši augsta riska valstīm (šobrīd par īpaši augsta riska valsti Latvija nav atzinusi nevienu valsti).  Aktuālajai informācijai iespējams sekot Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv  

 Ieceļošanas aizliegums no īpaši augsta riska valstīm neattiecas uz personām, kas ieceļo Latvijas Republikā neatliekami nepieciešamu nodarbinātības, tiesībsargājošo institūciju (prokuratūras, tiesas) noteikto pienākumu vai uzaicinājumu izpildei, mācību, studiju, ģimenes apvienošanas, medicīnas pakalpojumu saņemšanas, tranzīta vai nepilngadīgo bērnu pavadīšanas nolūkā, kā arī lai atgrieztos pastāvīgajā dzīvesvietā vai dotos uz bērēm vai ieceļo citu humānu apsvērumu dēļ.


Papildu informācija:

Uzziņu tālruņi

 • Konsulārajos jautājumos (piemēram, vīzas, dokumentu legalizācija, ceļošana uz ārvalstīm): 

 • SPKC informatīvais tālrunis (piemēram, pašizolācijas jautājumi) +371 67387661;

 • Valsts Robežsardzes tālrunis robežas šķērsošanas jautājumos +371 67075616.

Tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs

 • Diennakts tālrunis ārkārtas situācijām ārvalstīs konsulārās palīdzības saņemšanai (piemēram, zudis ceļošanas dokuments, smaga saslimšana, dabas katastrofa, nāve) +371 26337711.

Piezīme. Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ Ārlietu ministrija aicina vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā. Ārlietu ministrijas mājaslapā publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs, un tie neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.