Rīcības jomas

Sadaļā "Rīcības jomas" atradīsit informāciju par Latvijas valdības darbu Eiropas Savienības politikas jomās, kas strukturētas pēc ES Padomes sastāvu principa (ar atsevišķiem izņēmumiem).

Izvēloties kādu no rīcības jomām, varat iepazīties ar īsu aprakstu par Eiropas Savienības politiku šajā nozarē, iegūt informāciju par aktualitātēm attiecīgās ES Padomes sanāksmēs, kā arī uzzināt atbildīgo Latvijas institūciju kontaktinformāciju. Detalizētākas informācijas saņemšanai varat izmantot saites uz Latvijas un ES institūciju mājas lapām, kas norādītas lapas labajā pusē.

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par aktualitātēm ES Padomēs, sākot no 2014. gada janvāra. Informāciju par ES Padomēm no 2004. līdz 2010. gadam lasīt šeit.