Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti: 2022. gada 01. jūlijs -31.decemris.

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija līdz 2022. gada 1. jūnijam ir saņēmusi 52  projektu pieteikumus, no kuriem ir atbalstījusi  27 projektus kopsummā līdz 46 166.39 EUR (pārrēķinot visu EUR). Ārlietu ministrijas atbalstītos 2022. gada 01. jūlija – 31.decembra diasporas projektus skatīt šeit. 

Apstiprinātie diasporas organizāciju projekti iecerēti gan klātienē, gan attālinātā formātā un to virzība ir nacionālās identitātes stiprināšana, latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, uzņēmēju satīklošana. Vairāki projekti orientēti tieši bērnu, jauniešu un diasporas skolu aktivitāšu atbalstam. 

 2021.gadā atbalstītie projekti: