Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti: 2021. gada 11. novembris – 31. decembris

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija līdz 2021. gada 11. oktobrim ir saņēmusi 31 projektu pieteikumu, no kuriem ir atbalstījusi 21 projektu kopsummā līdz 26200.34 EUR (pārrēķinot visu EUR). Ārlietu ministrijas atbalstītos 2021. gada 11. novembra – 31. decembra diasporas projektus skatīt šeit.

Apstiprinātie diasporas organizāciju projekti iecerēti gan klātienē, gan attālinātā formātā un to virzība ir nacionālās identitātes stiprināšana, latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, uzņēmēju satīklošana. Vairāki projekti orientēti tieši bērnu, jauniešu un diasporas skolu aktivitāšu atbalstam. 

2021.gadā atbalstītie projekti: