Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti: 2022. gada 01. marts  30. jūnijs

Ārlietu ministrijas diasporas projektu izvērtēšanas komisija līdz 2022. gada 1. februārim ir saņēmusi 48 projektu pieteikumus, no kuriem ir atbalstījusi  30 projektus kopsummā līdz 56 288.76 EUR (pārrēķinot visu EUR). Ārlietu ministrijas atbalstītos 2022. gada 1. janvāra – 30. jūnija diasporas projektus skatīt šeit.

Apstiprinātie diasporas organizāciju projekti iecerēti gan klātienē, gan attālinātā formātā un to virzība ir nacionālās identitātes stiprināšana, latviešu valodas un kultūras mantojuma saglabāšana, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, uzņēmēju satīklošana. Vairāki projekti orientēti tieši bērnu, jauniešu un diasporas skolu aktivitāšu atbalstam. 

2021.gadā atbalstītie projekti: