Cienījamie mājaslapas apmeklētāji!

Šobrīd iespējami daļēji mājas lapas darbības traucējumi.
Strādājam pie mājas lapas darbības uzlabošanas, un tā pilnā apjomā būs pieejama pēc neilga brīža.
Gadījumā, ja Jums nepieciešamā informācija šobrīd nav atrodama, lūdzam sazināties, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:
tālrunis: +371 67016201;
e-pasts: minsek@mfa.gov.lv
Konsulāro jautājumu gadījumos lūdzam sazināties ar Konsulāro departamentu:
tālrunis: +371 26337711
e-pasts: palidziba@mfa.gov.lv


Paldies par Jūsu izrādīto interesi un pacietību!
Gaidīsim Jūs atpakaļ pēc neilga brīža.

Dear visitor,

At the moment difficulties may be experienced in achieving full access to this website.
We are currently working to improve the operation of this website; we expect it to be running smoothly in short while.
If you have been unable to find the information you seek, please contact us at:
telephone: +371 67016201
e-mail: minsek@mfa.gov.lv
For consular issues please contact Consular Department at:
Telephone: +371 26337711
Email: palidziba@mfa.gov.lv


Thank you for your underrstanding and patience!
We look forward to having you back in a short while.

Уважаемые посетители нашего сайта!

В настоящее время возможны временные перебои в работе домашней страницы.
Мы работаем над улучшением работы домашней страницы, и она будет доступна в полном объеме в ближайшее время.
В случае недоступности в данный момент необходимой Вам информации, просим связаться с нами, позвонив по телефону +371 67016201 или отправив сообщение по эл. почте: minsek@mfa.gov.lv
По консульским вопосам просим связаться с Консульским Департаментом, позвонив по телефону +371 26337711 или отправив сообщение по эл. почте R palidziba@mfa.gov.lv


Спасибо Вам за проявленный интерес и терпение!
Ждем Вас снова в ближайшее время.