Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma ietvaros ir iespējams saņemt kvotas atļauju skujkoku apaļkoku importam no Krievijas Federācijas saskaņā ar Komisijas 2012. gada 12. jūnija īstenošanas regulu Nr. 498/2012 par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu tarifu kvotas atļauju Krievijas Federācijas izcelsmes skujkoku (priedes un egles) apaļkoku importam kvotas ietvaros, importētājs Latvijas Republikas Ārlietu ministrijai iesniedz:
  1. pieteikumu kokmateriālu importa kvotas atļaujai un rakstveida liecību;
  2. līguma vai priekšlīguma kopiju ar Krievijas pusi, kurā ir norādīts preces KN kods un apjoms.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tarifu kvotas atļauja tiek izsniegta 5 darba dienu laikā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā, Kr. Valdemāra ielā 3, iepriekš sazinoties ar Ārējās tirdzniecības un investīciju nodaļu pa tālruni 670 15982 vai e-pastu: licencesana@mfa.gov.lv.

  Tarifu kvotas atļauja ir derīga līdz esošā gada beigām. Piešķirtā tarifu kvotas atļauja importētājam ir jānodod Krievijas Federācijas partnerim, kas uz tās pamata saņem eksporta atļauju kompetentajā Krievijas Federācijas institūcijā.

  Ja kvotas atļauju neizmanto sešos mēnešos pēc tās izdošanas, ir jāinformē Ārlietu ministrija (licencesana@mfa.gov.lv) par nodomu to izmantot atlikušajā kvotas periodā vai jāatgriež Ārlietu ministrijai izsniegtā kvotas atļauja. Ja importētājs nespēj atgūt no Krievijas Federācijas iestādēm kvotas atļaujas, jāiesniedz ar zvērestu apliecināts paziņojums, ka, neraugoties uz visiem centieniem, atgūt kvotas atļaujas nebija iespējams.

  Saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 2016/623 1. pantu kvotas atļaujas saņēmējam 15 dienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām ir jāinformē Ārlietu ministrija par importētajiem apjomiem, iesniedzot attiecīgās Eiropas Savienības muitas deklarāciju kopijas.

Saņemt pakalpojumu