1. Vai Latvijā var iebraukt ar Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem?

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes sniegto informāciju no 2023. gada 12. septembra Krievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem ir liegta iebraukšana Eiropas Savienībā caur Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietām. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, tālrunis +371 67120000, e-pasts: vid@vid.gov.lv.

 1. Uz kuru robežu šķērsošanu attiecas Krievijas pilsoņu ieceļošanas ierobežojumi – iebraukšanai Latvijā no Krievijas? Iebraukšanai Latvijā no Šengenas līguma valsts (izņemot Igauniju, Lietuvu un Poliju)? Iebraukšanai Latvijā no trešās valsts (Turcijas, Gruzijas, Izraēlas un citām)?

Ieceļošanas ierobežojumi attiecas uz tiem Krievijas pilsoņiem, kuri ieceļo Latvijā no trešajām valstīm un šķērso Šengenas telpas ārējo robežu, piemēram, Latvijas – Krievijas vai Latvijas – Baltkrievijas robežu. Parasti robežpārbaude tiek veikta tikai uz ārējām robežām un Šengenas telpas iekšienē robežkontroles procedūras netiek veiktas.

 1. Vai Latvijā var ieceļot ar ilgtermiņa (D) vīzu, ko nav izsniegusi Latvija, bet cita Eiropas Savienības dalībvalsts?

Ja personai ir kādas citas Šengenas līguma dalībvalsts* izsniegta ilgtermiņa vīza, persona ir tiesīga ieceļot Latvijā.

* Austrija, Beļģija, Ungārija, Vācija, Grieķija, Dānija, Islande, Spānija, Itālija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Somija, Francija, Čehija, Šveice, Zviedrija, Igaunija, Horvātija, bet no 2024.gada 31.marta - arī Bulgārija un Rumānija. .

 1. Vai Krievijas pilsoņi ar derīgu īstermiņa vīzu var ieceļot Latvijā no Polijas caur Lietuvu?

Parasti robežkontrole tiek veikta tikai uz Šengenas telpas ārējām robežām un Šengenas telpas iekšienē robežkontroles procedūras netiek veiktas.

 1. Vai šie noteikumi attiecas tikai uz sauszemes robežām? Vai var iebraukt ar lidmašīnu (piemēram, ar reisu Maskava - Stambula - Rīga) vai prāmi? Caur kuru  Latvijas – Krievijas sauszemes robežu ir iespējams atgriezties Krievijā?

Ieceļošanas ierobežojumi attiecas uz Krievijas pilsoņiem, kuri plāno ieceļot Latvijā, šķērsojot Šengenas telpas ārējo robežu, neatkarīgi no tā, vai personas ieceļos ar autotransportu, aviosatiksmi vai citādā veidā. No trešajām valstīm (piemēram Turcijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Izraēlas u.c.) Krievijas pilsoņi būs tiesīgi ieceļot tikai tādā gadījumā, ja atbildīs kādai no Ministru kabineta rīkojuma Nr.599 minētajām kategorijām. Krievijas pilsoņu izceļošana no Latvijas netiks ierobežota.

 1. Vai Latvija var anulēt vīzu uz robežas?

Jebkuras Šengenas līguma dalībvalsts, tostarp Latvijas, robežsardzes amatpersonas var anulēt vīzu normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Tāpat vīzu anulēšanu vai atcelšanu var veikt Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonas.

 1. Vai Krievijas pilsonim ar īstermiņa vīzu ir iespējams doties tranzītā caur Latviju uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti?

Ja persona pēc 2022.gada 19.septembra plāno ieceļot Latvijā, šķērsojot Šengenas telpas ārējo robežu, un neatbilst kādai no Ministru kabineta rīkojuma Nr.599 minētajām kategorijām, tai ieceļošana tiks liegta.

 1. Vai ir iespējams ieceļot ar īstermiņa vīzu, ja Latvijā ir Zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums, bet nav termiņuzturēšanās atļauja?

Pēc 2022.gada 19.septembra Krievijas pilsonis nav tiesīgs ieceļot ar īstermiņa vīzu, kas izsniegta, pamatojoties uz nekustāmā īpašuma esamību Latvijā.

 1. Vai ir iespējams ieceļot ar īstermiņa vīzu, ja Latvijā dzīvo tuvi radinieki (bērni, vecāki), kuri ir Krievijas pilsoņi ar termiņuzturēšanās atļauju (TUA) vai pastāvīgo uzturēšanās atļauju (PUA)?

Pēc 2022.gada 19.septembra ieceļot ir tiesīgi Latvijas valstspiederīgo, Eiropas Savienības, Eiropas  Ekonomiskās zonas valsts un Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi. Krievijas pilsoņu, kuriem ir termiņuzturēšanās atļauja vai pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā, ģimenes locekļi nav tiesīgi ieceļot.

 1. Vai ir iespējams ieceļot ar īstermiņa vīzu, ja Latvijā ir bizness?

Krievijas pilsonim, kuram ir Šengenas vīza un kurš plāno Latvijā veikt uzņēmējdarbību, ieceļošana, šķērsojot Šengenas ārējo robežu, netiks atļauta.

 1. Kādi pierādījumi un kur būtu jāsniedz politiski vajātai personai?

Krievijas pilsonim, kurš ir politiski vajāta persona, ir jāvēršas kādā no Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs, lai saņemtu vīzu. Apdraudējums viņa dzīvībai un drošībai būs dokumentāri jāpierāda. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli.

Tāpat arī minētās personas var iesniegt iesniegumu patvērumu pieprasīšanai robežas šķērsošanas vietā vai lidostas tranzīta zonā (t.i., ieceļojot Latvijā) vai Valsts robežsardzes struktūrvienībā (esot Latvijā).

 1. Vai ir iespējams ieceļot, lai ārstētos kādas Eiropas Savienības dalībvalsts (arī Latvijas) ārstniecības iestādē? Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Personai būs jāspēj pierādīt, ka viņas ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem. Personas smaga slimība un nepieciešamība ārstēties kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu (arī Latvijas) ārstniecības iestādēm būs jāpierāda dokumentāri (piemēram, medicīnas iestādes izsniegts apstiprinājums, ka persona plāno tajā ārstēties un, ka šāda specifiska ārstēšana ir iespējama tikai attiecīgajā medicīnas iestādē u.c.). Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Netiks izskatīti un izvērtēti viesnīcu un SPA iestāžu izsniegtie apstiprinājumi.

 1. Kas ir «humāni apsvērumi»?

Ar humāniem apsvērumiem saprotama ieceļošana, kas saistīta ar tuva radinieka smagu slimību vai bērēm, apdraudējumu personas drošībai un dzīvībai.

 1. Ieceļošana ir atļauta Latvijas valstspiederīgo ģimenes locekļiem - laulātajiem, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, kā arī apgādībā esošajām personām – kādi dokumenti būs nepieciešami uz robežas, lai pierādītu radniecību? Kādu iemeslu dēļ drīkst iebraukt: uz vizīti, uz dzimšanas dienu, uz kāzām, uz bērēm?

Ieceļošana ir atļauta neatkarīgi no tuvinieku apciemojuma mērķa. Personai ir jābūt derīgai vīzai, kas ļauj ieceļot Šengenas telpā un jāuzrāda radniecību apliecinoši dokumenti (dzimšanas apliecība, laulības apliecība utt.).

 1. Ja persona ar derīgu vīzu uzturas Latvijā līdz 2022.gada 19.septembrim un pēc tam viņai ir jādodas uz Krieviju apciemot radiniekus, vai tad viņš var atgriezties Latvijā?

Izceļojot uz Krieviju, pēc 2022.gada 19.septembra persona būs tiesīga ieceļot Latvijā tikai tādā gadījumā, ja atbildīs kādai no Ministru kabineta rīkojuma Nr.599 minētajām kategorijām.

 1. Vai Krievijas pilsoņi ar derīgu uzturēšanās atļauju Latvijā tiks ielaisti līdz uzturēšanās atļaujas termiņa beigām?

Jā, jo Ministru kabineta rīkojums Nr.599 nosaka, ka  Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas turētāji ir tiesīgi ieceļot Latvijā.

 1. Vai Krievijas pilsoņi ar derīgu Latvijā izsniegtu īstermiņa vīzu tiks ielaisti līdz tās derīguma termiņa beigām?

Krievijas pilsoņi ar derīgu Latvijas izsniegtu īstermiņa vīzu būs tiesīgi ieceļot tikai tādā gadījumā, ja atbildīs kādai no Ministru kabineta rīkojuma Nr.599 minētajām kategorijām.

 1. Vai ieceļošanas ierobežojumi attiecas arī uz Baltkrievijas pilsoņiem?

Uz Baltkrievijas pilsoņiem ieceļošanas ierobežojumi netiek attiecināti.