Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.

Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.

Ņemot vērā saspringto starptautiskās drošības situāciju, kā arī neprognozējamo iekšpolitisko attīstību Krievijā, Ārlietu ministrija atkārtoti aicina Latvijas valstspiederīgos neceļot uz Krieviju, un tos, kuri atrodas valstī, iespējami drīzāk no tās izceļot. Tos Latvijas valstspiederīgos, kuri atrodas Krievijā, aicinām būt piesardzīgiem un izvairīties no masu pulcēšanās vietām iespējamu teroraktu dēļ. Iespējas nodrošināt konsulāro palīdzību Latvijas valstspiederīgajiem Krievijā ir ierobežotas.

Saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu un citām valstīm Valsts drošības dienests (VDD) brīdina Latvijas valstspiederīgos par izlūkošanas riskiem, šķērsojot Krievijas vai Baltkrievijas robežu, un aicina ikvienu, kam jāšķērso minēto valstu robeža, būt uzmanīgam un vērsties VDD (diennakts tālrunis: +371 67208964, e-pasts: info@vdd.gov.lv), ja robežšķērsošanas laikā notiek neierastas pastiprinātas pārbaudes un izjautāšana, kā arī, ja izjautāšanu veic persona civilajā apģērbā, nevis robežsardzes formā, uzdodot jautājumus, kas neattiecas uz robežsardzes kompetenci, bet gan privātas dabas, vai arī, ja tiek iedots tālruņa numurs, uz kuru jāzvana, nākamreiz ierodoties konkrētajā valstī.

Sakarā ar starptautisko sankciju ieviešanu attiecībā pret Krieviju, norēķini ar banku kartēm, īpaši izmantojot SWIFT starpniecību, var būt ierobežoti.

Ņemot vērā saspringto drošības situāciju reģionā, kā arī 2022. gada 24. februārī Krievijas uzsākto militāro agresiju pret Ukrainu un Baltkrievijas iesaisti šajā konfliktā, īpaši aicinām atturēties no došanās uz Baltkrievijas dienvidu un rietumu reģioniem, kā arī Krievijas – Ukrainas un Krievijas – Baltkrievijas pierobežu rajonu apmeklēšanas.

Reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, Eiropas Savienība un Kanāda ir slēgušas savu gaisa telpu Krievijā reģistrētu pārvadātāju un Krievijas pilsoņu gaisa kuģiem. Krievija ir paziņojusi par aviosatiksmes pārtraukšanu ar 36 valstīm/valstu reģioniem (pilns saraksts ir pieejams šeit). Tāpat no Krievijas ir atcelti reisi uz Ukrainu – Stavropoli un Simferopoli.

Atjaunota starptautiskā autobusu satiksme starp Rīgu – Maskavu, Rīgu – Sanktpēterburgu un Rīgu – Kaļiņingradu. Informācija ir pieejama starptautisko autopārvadātāju mājaslapās. Vēršam uzmanību, ka joprojām ceļošana ir pieļaujama tikai neatliekamos gadījumos.

Saskaņā ar Krievijas Valsts robežsardzes un Krievijas Ārlietu ministrijas sniegto skaidrojumu ārzemnieki, t.sk, Latvijas valstspiederīgie, kuri īslaicīgi uzturas Krievijā, var izceļot no valsts, šķērsojot Krievijas – Latvijas robežu. Aicinām pirms došanās ceļā sazināties ar Latvijas (tālr. +37167075616) un Krievijas (tālr. +74956267740) robežsardzi par aktuālajiem ierobežojumiem, lai robežas šķērsošanas brīdī nerastos šķēršļi tālākam ceļam.

Drošības situācija

Ārlietu ministrija īpaši vērš uzmanību uz bīstamo situāciju  Čečenijā, Ingušijā, Dagestānā, Ziemeļosetijā, Karačaju-Čerkesijā, Kabardu-Balkārijā, Elbrusa rajonios, kā arī Stavropoles apgabala austrumu un dienvidu rajonos, īpaši tajos, kuri robežojas ar Čečeniju un Dagestānu. Šajos reģionos joprojām saglabājas nestabila drošības situācija, un ir paaugstināti terorisma un cilvēku nolaupīšanas draudi.

Tāpat saspringta drošības situācija ir Rostovas apgabala rajonos, kuri robežojas ar Ukrainu, sevišķi pierobežā ar Luhanskas un Doņeckas apgabaliem Ukrainā, kā arī Krievijas pierobežā ar Harkivas apgabalu Ukrainā.

Ņemot vērā pašreizējo starptautisko situāciju, Krievijā pastāv augsts terorisma draudu risks. Līdz šim visbiežāk terorakti ir notikuši Maskavā un Ziemeļkaukāza reģionā, tomēr tie var tikt sarīkoti arī citās Krievijas pilsētās. Ārlietu ministrija aicina ceļotājus būt piesardzīgiem.

Ieceļošanas noteikumi un vīzas

!Zaļās kartes līgums Krievijas Federācijā un Baltkrievijas Republikā bija spēkā līdz 2023.gada 31.maijamNo 2023.gada 1.jūnija, ieceļojot Krievijā, jāiegādājas Krievijas OCTA polise uz visu ceļojuma laiku, minimālais polises darbības laiks – 5 dienas.

Sakarā ar rekonstrukcijas darbu veikšanu no 2020. gada oktobra, ir ierobežota transportlīdzekļu caurlaidība Terehovas robežkontroles punktā (Krievijas pusē robežkontroles punkts “Burački”) uz Latvijas - Krievijas robežas. Diennaktī robežu varēs šķērsot 100 kravas transportlīdzekļu vienības, 100 vieglo transportlīdzekļu vienības, 4 autobusi. Rekonstrukcijas darbu veikšanas periodā darbosies dzīvnieku un citu preču, kuras pakļautas veterinārajai un/vai fitosanitārās karantīnas kontrolei, pārvietošanas liegums, kā arī darbosies liegums fiziskām personām Krievijas valsts robežu šķērsot ar kājām. Aicinām gan ceļotājus, gan kravu pārvadātājus ņemt vērā iepriekš minēto, plānojot ierašanās laiku ceļojuma galamērķī un kravas nogādāšanas termiņus. Krievijas Transporta ministrija operatīvākai robežas šķērsošanai iesaka kravu pārvadātājiem izvēlēties citus Pleskavas apgabalā esošos robežkontroles punktus, kuros diennakts režīmā ir nodrošināta kravas transportlīdzekļu kustība – “Ubiļinka”, “Kuničina Gora” un “Šumilkino”. Informācija par transportlīdzekļu rindu līdz valsts robežai pieejama Valsts robežsardzes tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar Latvijas valdības 2023.gada 12.oktobra lēmumu 2023.gada 16.oktobrī tika slēgtas divas robežšķērsošanas vietas uz Latvijas-Krievijas valsts robežas - Vientuļu robežšķērsošanas vieta (Krievijas pusē - “Ludonka”) un Pededzes robežšķērsošanas vieta (Krievijas pusē - “Bruņiševa”).

Latvijas pilsoņiem, ieceļojot Krievijā, nepieciešama vīza. Plašāka informācija par ieceļošanas vīzu un tranzītvīzu saņemšanas kārtību pieejama Krievijas vēstniecības Latvijā tīmekļa vietnē.

Informācija par Latvijas nepilsoņu ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem Krievijā pieejama Krievijas vēstniecības Latvijā tīmekļa vietnē.

Pasei jābūt derīgai vēl 6 mēnešus pēc plānotā brauciena beigām un tajā ir jābūt divām brīvām lapas pusēm.

Ja ceļotājs saņem jaunu pasi, bet vecajā pasē ir derīga Krievijas vīza, pirms brauciena tuvākajā Krievijas pārstāvniecībā vīza jāpārceļ jaunajā pasē.

Ieceļojot Krievijā, ir jāaizpilda migrācijas karte un robežkontroles laikā jāuzrāda amatpersonai, kura kartē izdara atzīmi par ieceļošanu valstī. Migrācijas karte ir jāglabā visu ceļojuma laiku. Ja Krievijā plānots uzturēties ilgāk par 7 darba dienām, nepieciešams reģistrēties teritoriālajā Krievijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas jautājumu pārvaldes nodaļā. Personām, kuras ceļojuma laikā uzturēsies viesnīcās, reģistrāciju veiks viesnīcas administrācija. Gadījumā, ja plānots uzturēties pie radiem, draugiem vai paziņām, reģistrācija jāveic uzņemošajai pusei. Maksa par reģistrāciju netiek iekasēta. Izceļojot no Krievijas, karte ir jānodod robežkontroles punkta amatpersonai. Migrācijas kartes sabojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā ārzemniekam 3 dienu laikā  jāvēršas teritoriālajā policijas nodaļā, kur, uzrādot pamatojuma dokumentus ieceļošanai Krievijā, bez maksas tiks izsniegts migrācijas kartes dublikāts.

Ņemot vērā, ka kopš 2022. gada 12. septembra ir apturēts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par vīzu atvieglinātu izsniegšanu Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas pilsoņiem, ceļošanas dokumenta nozaudēšanas gadījumā par izbraukšanas vīzas no Krievijas nepieciešamību un noformēšanu aicinām Latvijas valstspiederīgos sazināties ar Krievijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas jautājumu pārvaldi vai tās teritoriālajām nodaļām.

Informācija par uzturēšanās un izceļošanas jautājumiem pieejama Krievijas Iekšlietu ministrijas Migrācijas jautājumu pārvaldē.

Sauszemes un dzelzceļa robežšķērsošanas punkti starp Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku nav starptautiskas nozīmes robežkontroles punkti un ir paredzēti tikai Krievijas un Baltkrievijas pilsoņu robežšķērsošanas nodrošināšanai. Ārvalstniekiem, arī Latvijas valstspiederīgajiem, tiešai nokļūšanai no Krievijas uz Baltkrieviju un otrādi, ir jāizmanto tikai aviosatiksme.

Personām, kas pārvieto preces pāri Krievijas robežai, jāņem vērā, ka no 2018. gada 24. novembra tiek paredzēta kriminālatbildība par dārgmetālu un pērļu izstrādājumu nedeklarēšanu. Savukārt no 2019. gada 1. janvāra ir ieviestas izmaiņas attiecībā uz preču, kas tiek ievestas personīgai lietošanai, deklarēšanas normām, kā arī ir aktualizēta pasažieru muitas deklarācijas veidlapa. Vairāk informācijas var atrast Krievijas Federācijas Muitas dienesta tīmekļa vietnē. Saskaņā ar Krievijas Federācijas valdības 2021. gada 12. novembra rīkojumu Nr. 1932 ir atļauta preču ievešana un izvešana caur Krievijas robežkontroles punktu "Burački" tā rekonstrukcijas darbu laikā.

Sākot no 2021. gada 29. decembra stājās spēkā 2021. gada 1. jūlija federālais likums Nr.274-F3 "Grozījumi federālajā likumā "Par ārvalstu pilsoņu tiesisko statusu Krievijas Federācijā" un  federālajā likumā “Par Krievijas Federācijas valsts daktiloskopisko reģistrāciju”. Grozījumi paredz ārzemnieku, kuru ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība vai cits ieceļošanas mērķis ar uzturēšanos ilgāk par 90 kalendārajām dienām, obligātu daktiloskopisko datu reģistrēšanu un fotografēšanu.

Veselība

Informācija par slimībām un to izplatības teritorijām iegūstama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā , kā arī angļu valodā Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā, savukārt konsultācijas par ceļotāju un tropu slimību profilaksi pirms ceļojumiem uz ārzemēm, kā arī iespēja vakcinēties pieejama Latvijas Infektoloģijas centrā .

Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:

aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Krievijā vai Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26 33 77 11   vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv .

Pirms došanās ceļā lūdzam savu ceļojumu reģistrēt Konsulārajā reģistrā. Vienlaikus aicinām viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.