Eiropas Savienība Ziņas
Sanāksmes dalībnieku kopbilde
Foto: Ilze Salnāja, Ārlietu ministrija

2024. gada 10. un 11. jūnijā Rīgā notika neformālā ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejas līdzīgi domājošo dalībvalstu sanāksme, kas pulcēja tirdzniecības ekspertus no Austrijas, Čehijas, Dānijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Dalībnieki pārrunāja ģeopolitikas ietekmi uz brīvo tirdzniecību, kā arī tirdzniecības politiku efektīvu izstrādi un piemērošanu nacionālā un ES līmenī.

Dalībvalstu pārstāvji turpināja šā gada 30. maijā Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē iesākto diskusiju par ES tirdzniecības politikas nākotni ar skatu uz jauna līdzsvara meklēšanu starp ekonomiskās noturības un efektivitātes veicināšanu, kas ļautu izvairīties no piegāžu ķēžu riskiem ES tirdzniecības plūsmās. Kā viens no būtiskākajiem risinājumiem pret jaunu atkarību riskiem tika izcelta noieta tirgu dažādošana un sektorālu partnerību veidošana.

“Lai spēcinātu ES uzņēmumu konkurētspēju, ir svarīgi veicināt ES iekšējo un ārējo politiku saskaņotību, it sevišķi, kontekstā ar ģeopolitiskajām prioritātēm,” uzsvēra Ekonomisko attiecību, tirdzniecības un attīstības sadarbības direkcijas vadītāja Alise Balode.

Diskusijās tika izcelts arī strauji mainīgais globālās tirdzniecības stāvoklis, kas prasa informētu, dinamisku un proaktīvu politikas veidotāju rīcību. Dalībnieki tika aicināti dalīties ar labās prakses piemēriem un efektīvākajiem tirdzniecības politiku izstrādes mehānismiem.

Tāpat vizītes laikā tirdzniecības eksperti apmeklēja Draugiem Group biroju Torņakalnā, kur bija iespēja tuvāk iepazīt Latvijas uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Pārstāvji no uzņēmumiem Mapon, DeskTime un Roadgames dalījās ar saviem sasniegumiem un eksporta pieredzi starptautiskajā tirgū. 

Informācijai

ES Padomes Tirdzniecības politikas komitejas pārziņā ir jautājumi, kas saistīti ar ES tirdzniecības attiecībām ar trešajām valstīm, ietverot preču un pakalpojumu tirdzniecību, intelektuālā īpašuma tiesību komerciālo pusi, starptautiskā publiskā iepirkuma un ārvalstu tiešo ieguldījumu noteikumu aspektus. Latvija ietilpst līdzīgi domājošo valstu grupā, kas atbalsta atvērtu un brīvu tirdzniecības politiku.

11.06.2024. Līdzīgi domājošo ES padomes Tirdzniecības politikas komitejas vietnieku sanāksme