Attīstības sadarbība Ziņas
Standwith Ukraine

2022. gada 6. septembrī Ministru kabineta sēdē tika pieņemts Ārlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā”.

Informatīvais ziņojums “Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā” sagatavots, lai Latvija turpinātu sniegt atbalstu Ukrainai arī 2023. gadā. Ukraina starptautiskā līmenī ir izteikusi aicinājumu uzsākt rekonstrukciju pēc iespējas ātrāk, mudinot sabiedrotos uzņemties atbildību par konkrētiem reģioniem. Informatīvā ziņojuma mērķis ir sniegt priekšlikumus Latvijas iesaistei Ukrainas atjaunošanā.

Ņemot vēra līdzšinējo politisko un ekonomisko sadarbību, kā arī kontaktus valsts un pašvaldību līmenī, Ārlietu ministrija ierosina koncentrēt atbalstu Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai, šim mērķim novirzot 5 110 887 eiro. No šiem līdzekļiem 5 000 000 eiro novirzāmi Čerņihivas apgabala rekonstrukcijai, savukārt 110 887 eiro – Latvijas eksperta nosūtīšanai Eiropas Komisijas Ukrainas atbalsta grupā, lai veicinātu Latvijas iesaisti Eiropas Savienības līmeņa rekonstrukcijas procesos.

Paredzēts, ka finansējuma sadalei Čerņihivas apgabala rekonstrukcijas vajadzībām tiks izmantotas Starptautiskās palīdzības likuma 5. pantā noteiktās procedūras, tai skaitā granta projektu konkursi, kuru sagatavošanas un izsludināšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2020. gada 3. marta noteikumi Nr.123 “Granta projektu konkursu īstenošanas kārtība”. Pieņemot lēmumus par finansējuma sadalījumu un finanšu līdzekļu piešķiršanu rekonstrukcijai, tiks ņemtas vēra Ukrainas partneru izteiktās vajadzības, starptautiskie novērtējumi, kā arī Latvijas iespējas. Tāpat tiks pievērsta uzmanība rekonstrukcijas prioritātēm – kritiskās infrastruktūras un mājokļu atjaunošanai.

Kopš Ukrainas atjaunošanas konferences Lugāno, kas notika šī gada 4. un 5. jūlijā, vairākas Eiropas Savienības valstis paziņoja par iesaisti Ukrainas rekonstrukcijā, nosaucot konkrētus Ukrainas apgabalus, kam tiks sniegta palīdzība. Piemēram, Igaunija – Žitomiras apgabala rekonstrukcijā, Dānija Mikolajivas apgabalā, Francija – Čerņihivas apgabala atjaunošanu. Arī Lietuva un Polija šobrīd sniedz atbalstu rekonstrukcijai.