Ziņas
OECD

2023. gada 15. un 16. martā Ārlietu ministrijā uzņem Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) sekretariāta salīdzinošās izvērtēšanas ekspertus, kas kopā ar Vācijas un Lietuvas nacionālo kontaktpunktu pārstāvjiem ieradušies Rīgā, lai ar valsts pārvaldes iestādēm, uzņēmumiem, asociācijām, arodbiedrībām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem diskutētu par Latvijas Nacionālā kontaktpunkta atbildīgai uzņēmējdarbībai darbību un pieejamību, kā arī sniegtu rekomendācijas.

 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta atbildīgai uzņēmējdarbībai (LVNKP) sekretariāta funkcijas pilda Ārlietu ministrija. Saskaņā ar OECD 2017. gada Ministru padomes lēmumu līdz 2023. gada beigām ir jāveic visu nacionālo kontaktpunktu salīdzinošais izvērtējums.

Informācijai

2004. gadā Latvija pievienojās OECD Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem. Tās ir valdību rekomendācijas atbildīgai uzņēmējdarbībai attiecībā uz tādām jomām kā cilvēktiesības, darba tiesības, vidi, korupciju, patērētāju tiesības, informācijas nodošanu atklātībai, zinātni un tehnoloģijas, konkurenci un nodokļus. Vadlīnijām ir pievienojusies 51 pasaules valsts. Visās šajās valstīs ir izveidots nacionālais kontaktpunkts Vadlīniju ieviešanai.

Detalizēta informācija par Latvijas Nacionālo kontaktpunktu atbildīgai uzņēmējdarbībai un OECD Vadlīnijām pieejama ministrijas mājaslapā.