Citu starptautisko korporatīvās atbildības instrumentu vidū OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem izceļ to aktīvais ieviešanas veids. Valstis, kas pievienojušās OECD deklarācijai, ir izveidojušas nacionālā kontaktpunkta (NKP) institūcijas.

NKP funkcijas

 • veicināt vadlīniju pieejamību un sabiedrības informētību par tām
 • sniegt skaidrojumu par vadlīnijām ieinteresētajām pusēm
 • sniegt ieguldījumu jautājumu risināšanā gadījumos, kad tiek ziņots par vadlīniju pārkāpumiem

Latvijas kontaktpunkta sastāvs

 • Ārlietu ministrija (veic NKP Sekretariāta funkcijas)
 • Ekonomikas ministrija
 • Finanšu ministrija
 • Izglītības un zinātnes ministrija
 • Tieslietu ministrija
 • Pārresoru koordinācijas centrs
 • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība;
 • Latvijas Darba devēju konfederācija;
 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera;
 • divi neatkarīgie eksperti.

Latvijas NKP iesniegto jautājumu izskatīšanas procedūra (Specific Instance process)

OECD vadlīniju ievērošana no uzņēmumu puses ir brīvprātīga, taču ir izveidots unikāls mehānisms OECD vadlīniju ievērošanas veicināšanai. Ieinteresētajām pusēm (arodbiedrībām, NVO u.c.) ir iespējas ziņot attiecīgās valsts Nacionālajam kontaktpunktam (NKP) par gadījumiem, kad uzņēmums ir pārkāpis vadlīnijas.

NKP pienākums ir piedāvāt diskusiju forumu iesaistītajām pusēm, ar mērķi sniegt ieguldījumu pārkāpumu novēršanā.

Latvijas NKP ir izstrādājis iesniegto jautājumu izskatīšanas procedūru.

Noderīga informācija: OECD datu bāze

 

Kontakti:
Ārlietu ministrija
Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departaments
K.Valdemāra iela 3, Rīga LV -1395
Tālr. + 371 67016114
E-pasts: lvncp@mfa.gov.lv