Ziņas Atbalsts Ukrainai
Latvija atbalsta Ukrainu

2024. gadā 2. aprīlī Ministru kabinets apstiprināja informatīvo ziņojumu un rīkojuma projektu par Latvijas iesaisti Ukrainas rekonstrukcijā 2024. gadā.

Latvija 2024. gadā iesaistīties Ukrainas rekonstrukcijā par kopējo summu 5 337 753 eiro (Ārlietu ministrijai 3 337 753 eiro; Ekonomikas ministrijai 2 000 000 eiro). Tāpat apstiprinātie dokumenti paredz, ka iemaksai Eiropas Miera mehānismā Ukrainas bruņoto spēku atbalstam tiks iemaksāti 4 300 000 eiro.

2024. gadā Latvija turpinās koncentrēties uz Černihivas apgabalu tādās jomās kā: sociālās infrastruktūras objektu rekonstrukcija; psiholoģiskā atbalsta sniegšanu sievietēm; digitalizācijas jomu un ekspertīzes nodošanu Ukrainas speciālistiem ES jautājumu, teritoriālās plānošanas u.c. jomās.

No 2024. gada rekonstrukcijas projektu ieviešanu koordinēs Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā Latvijas Attīstības sadarbības aģentūra.

Latvija iesaistās Černihivas reģiona rekonstrukcijā kopš 2022. gada vidus, atjaunojot sociālās infrastruktūras objektus un mājokļus, sniedzot psiholoģisko atbalstu sievietēm, kā arī sniedzot ekspertīzi teritoriālās plānošanās jomā.