Attīstības sadarbība Ziņas
Seminārs LV-OECD

2021. gada 30. un 31. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 aicinām piedalīties tiešsaistes seminārā par uzraudzību un izvērtēšanu attīstības sadarbībā, ko rīko Ārlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Attīstības sadarbības direktorātu.

Semināra mērķis ir veicināt diskusijas un ideju apmaiņu par to, kā stiprināt Latvijas attīstības sadarbības politikas projektu uzraudzību un rezultātu ietekmes izvērtēšanu.

Tiks diskutēts par noslēgtu projektu rezultātu ietekmi projektu plānošanā un īstenošanā. Pieredzē dalīties aicināti eksperti no Latvijas, Polijas, Somijas, OECD un Eiropas Komisijas.

Seminārs notiks angļu valodā, taču tajā paredzētas arī nelielas diskusiju grupas, kurās būs iespēja diskutēt latviski.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Dienaskārtības ilgtspējīgai attīstībai 2030 ilgtspējīgas attīstības mērķi (turpmāk – IAM) ir kopīgu rezultātu ietvars, kas veicina sadarbību starp attīstības palīdzības sniedzējiem un tādējādi – efektīvāku atbalstu ilgtspējīgai attīstībai. Arī Latvijas attīstības sadarbības tematiskās prioritātes izriet no IAM. Kā prioritāri tiek identificēti – Miers, taisnīgums un stipras un iekļaujošas institūcijas (16.IAM), Dzimumu līdztiesība (5.IAM), Kvalitatīva izglītība (4.IAM), Labs darbs un ekonomiskā izaugsme (8.IAM), Klimata rīcība (13.IAM) un Sadarbība mērķu īstenošanai (17.IAM).

Aicinām piedalīties visus attīstības sadarbības projektu īstenotājus un interesentus!

Reģistrācija pieejama šeit (pārvalda OECD).

Plašāka informācija par semināru: pielikumā (angļu valodā).