Darba piedāvājumi

Ārlietu ministrija aicina interesentus pieteikties konkursā uz stažieru vietām augsta līmeņa stažēšanās programmā ES delegācijās Junior Professionals in EU Delegations (JPD), ko izsludina Eiropas Ārējās darbības dienests sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Stažēšanās programmā tiek aicināti pieteikties augstskolu maģistra studiju programmu absolventi ar nelielu profesionālās darbības pieredzi vai bez tās.
Izvērsta informācija par programmu, dalības nosacījumiem, kā arī pieteikuma anketa pieejama Eiropas Ārējās darbības dienesta mājaslapā:
angļu valodā - eeas.europa.eu (JPD).
Dalību konkursā lūdzam pieteikt līdz 2021.gada 31.janvārim, aizpildītu pieteikuma anketu nosūtot uz e-pasta adresi personala.departamenta.info@mfa.gov.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ārlietu ministriju pa tālruni +371 67016338.