Vēstniecību ziņas Ziņas
Igaunijas Valsts prezidents Alars Karis šodien akreditēja Latvijas vēstnieci Igaunijā Kristīni Našenieci.

2022. gada 17. augustā Tallinā, Igaunijas prezidenta  rezidencē Kadriorgas pilī, Latvijas vēstniece Kristīne Našeniece iesniedza akreditācijas vēstuli Igaunijas Republikas prezidentam Alaram Karisam (Alar Karis).

Akreditācijas ceremonijai sekojošā sarunā ar Igaunijas prezidentu vēstniece uzsvēra abu valstu draudzīgās un intensīvās divpusējās attiecības, apliecinot savu vēlmi aktīvi strādāt, lai tās padziļinātu. Abām valstīm kopīgi jāstrādā un jāattīsta visam reģionam svarīgos projektus transporta un enerģētikas jomā, tai skaitā Rail Baltica.

“Mums jābūt vienotiem un nelokāmiem kopējo drošības draudu priekšā un visiem spēkiem jāatbalsta Ukraina. Svarīgs solis ir arī pilnīga atbrīvošanās no padomju mantojuma un izglītības reformas veiksmīga norise,” sacīja K. Našeniece.

Vēstniece uzsvēra arī vēlmi paplašināt abu valstu sadarbību kultūras un valodas jomā un apliecināja, ka pavisam drīz vēlas apmeklēt Tartu, kas ir Igaunijas prezidenta dzimtā pilsēta.  2024. gadā Tartu būs Eiropas kultūras galvaspilsēta.

Igaunijas prezidents augstu novērtēja Latvijas un Igaunijas ciešās un draudzīgās attiecības. Gaidāmā Latvijas-Igaunijas Nākotnes ziņojuma kontekstā prezidents akcentēja tiešā dzelzceļa savienojuma Rīga-Tartu praktisko un simbolisko nozīmi.

Vēstniece Kristīne Našeniece amatā nomaina Raimondu Jansonu, kurš vēstnieka pienākumus Igaunijā pildīja kopš 2017. gada.

Foto: Igaunijas prezidenta kanceleja