Eiropas Padomes Cilvēktiesību koordinācijas komitejas biroja sanāksme

2023. gada 1. un 2. jūnijā Rīgā pirmo reizi notika Eiropas Padomes Cilvēktiesību koordinācijas komitejas biroja (Birojs) sanāksme, kuru vadīja Ārlietu ministrijas Juridiskās direkcijas vadītāja-Latvijas pārstāve Eiropas Cilvēktiesību tiesā Kristīne Līce, kura šogad pilda Cilvēktiesību koordinācijas komitejas priekšsēdētājas pienākumus. Pasākums notika Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejas ietvaros.

Sanāksmē Rīgā Birojs gatavojās Cilvēktiesību koordinācijas komitejas plenārsēdei, kas norisināsies šā gada 27.30. jūnijā Strasbūrā, izstrādājot plenārsēdes darba kārtību un uzklausot ziņotājus. Birojs apsprieda jautājumus par Eiropas Savienības pievienošanās procesu Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kā arī Cilvēktiesību koordinācijas komitejas vides tiesību darba grupas turpmāko darbības plānu, militārpersonu cilvēktiesību aizsardzību un cilvēktiesību efektīvu īstenošanu krīzes apstākļos.

Informācijai

Eiropas Padomes Cilvēktiesību koordinācijas komiteja ir starpvaldību sadarbības mehānisms, kas konsultē Eiropas Padomes Ministru komiteju cilvēktiesību jomā. Tās divas galvenās darbības jomas ir Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas sistēmas pilnveidošana dažādos formātos, kā arī cilvēktiesību standartu attīstīšana.

Cilvēktiesību koordinācijas komiteja divreiz gadā notur plenārsēdes. Savukārt Birojs lemj par komitejas darba organizāciju un tās uzdevumu izpildi.