Eiropas Savienība Ziņas
Parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica

2022. gada 21. līdz 22. janvārī Strasbūrā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalījās Eiropas nākotnes konferences trešajā plenārsēdē. Plenārsēdē pirmo reizi tika skatītas Eiropas pilsoņu paneļu sagatavotās rekomendācijas četrās konferences tēmās: vērtības un tiesības, tiesiskums un drošība; Eiropas demokrātija; klimata pārmaiņas un veselība.

Uzrunājot plenārsēdes dalībniekus, parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica pauda atbalstu pilsoņu iniciatīvām, kuru mērķis ir uzlabot vispārējo tiesiskuma situāciju Eiropas Savienībā: “Vērtības, tiesiskums un drošība ir pamati, uz kuriem dibināta Eiropas Savienība un ar kuru palīdzību mums izdevies pretstāvēt krīzēm. Spēja vienoties par vērtību aizsardzību ir priekšnoteikums spēcīgas un vienotas Eiropas nākotnei.”

Jāatzīmē, ka šos tematus kā īpaši nozīmīgus izcēluši arī Latvijas iedzīvotāji diskusijās nacionālā līmenī. Tāpat Latvijas iedzīvotājiem ir būtiski, lai tiktu palielināta ES iesaiste dezinformācijas apkarošanā. “Pieaugot drošības izaicinājumiem, īpaša uzmanība jāvelta dalībvalstu noturības stiprināšanai pret hibrīddraudiem, tai skaitā dezinformāciju un kiberuzbrukumiem. Būtiska loma pievēršama medijpratības veicināšanai un mediju neatkarības stiprināšanai,” tā Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Turpmākajās plenārsēdēs martā un aprīlī paredzēts skatīt Eiropas pilsoņu paneļu priekšlikumus vēl par šādām tēmām: migrācija; ES pasaulē; digitālā transformācija; spēcīgāka ekonomika, sociālais taisnīgums un nodarbinātība; izglītība, kultūra, jaunatne un sports. Savukārt Eiropas nākotnes konferences noslēgums paredzēts šā gada 9. maijā, Eiropas dienā.

Papildu informācija

Eiropas nākotnes konferences mērķis ir palielināt iedzīvotāju lomu Eiropas Savienības nākotnes politikas un mērķu veidošanā. Ikvienam eiropietim ir iespēja iesaistīties konferences norisē, iesniedzot savas idejas vai komentārus daudzvalodu digitālajā platformā. Plašāka informācija par konferenci pieejama šeit.