Eiropas Savienība Ziņas
Eiropas nākotnes diskusijas Latvijā ir bijušas demokrātiskas, iekļaujošas un dinamiskas

2023. gada 31. martā Jelgavā Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Gunda Reire piedalījās Konferences par Eiropas nākotni atgriezeniskās saites pasākumā “Eiropas nākotne mūsu rokās”.

“Esam paveikuši labu darbu. Lai arī Eiropas Savienības līmenī Eiropas nākotnes konference saskārās ar saturiskiem, organizatoriskiem un institucionāliem izaicinājumiem, nacionālā līmenī Latvijas iedzīvotājiem tā kalpoja kā plašs diskusiju cikls jaunām idejām un priekšlikumiem Eiropas Savienības politikas veidošanai. Latvijā ideju apmaiņu raksturoja iekļaujošs, dinamisks un demokrātisks process. Tas atbilda gan efektīvas līdzdalības, gan dienaskārtības un izpratnes veidošanas kritērijiem,“ pauda parlamentārā sekretāre. 

Konference par Eiropas nākotni no 2021. gada aprīļa līdz 2022. gada maijam norisinājās visā Eiropas Savienībā, un tās mērķis bija aicināt pilsoņus piedalīties diskusijās par Eiropas Savienības izaicinājumiem un prioritātēm. Latvijā šis process veicināja pilsoņu aktīvu iesaisti un interesi par Eiropas Savienības jautājumiem, ļaujot sniegt konkrētus priekšlikumus Eiropas Savienības turpmākai attīstībai.

Aizvadot gandrīz gadu pēc Konferences par Eiropas nākotni noslēguma, pasākuma “Eiropas nākotne mūsu rokās” Jelgavā mērķis bija rosināt diskusiju par paveikto Konferences rezultātu īstenošanā. Pozitīvi vērtējams, ka Konferencē izteiktie priekšlikumi jau ir atspoguļoti Eiropas Savienības šī gada darba programmā. Turpmāk pirms nozīmīgu ES likumdošanas priekšlikumu publicēšanas tiks rīkotas pilsoņu apspriedes, tādējādi sniedzot ES iedzīvotāju pienesumu priekšlikumu izstrādes laikā. 

Vienlaikus nepieciešams apzināties izaicinājumus, ar kuriem Eiropas Savienības pilsoņi saskārās Konferences par Eiropas nākotni gaitā. Tas saistīts gan ar plašo organizāciju un iedzīvotāju līdzdalību, gan apspriesto tēmu loku, gan cenšoties sasniegt sabiedrības daļu, kas ikdienā nav tieši iesaistītas līdzdalības procesos. Secināto ir būtiski ņemt vērā ne vien tāpēc, lai nepieļautu līdzīgas kļūdas nākotnē, bet arī tādēļ, lai uzlabotu Konferences par Eiropas nākotni rezultātu efektīvu un kvalitatīvu ieviešanu praksē. 

Jelgavā pasākuma “Eiropas nākotne mūsu rokās” dalībnieku vidū bija nevalstiskās organizācijas un pilsoņu pārstāvji, kas bija iesaistīti Konferences par Eiropas nākotni norisē. Kopā ar Ārlietu ministriju tajā piedalījās arī Saeimas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā pārstāvji.   

 

Informācijai

Konferences par Eiropas nākotni laikā Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijā, tika rīkoti dažādi pilsoņu pasākumi – diskusijas, pētījumi, sarunas un festivāli. Konferences noslēgumā tapa gala ziņojums, kurā tika ietverti vairāk nekā 300 konkrēti iedzīvotāju ieteikumi. Darbs pilsoņu priekšlikumu ieviešanā joprojām turpinās. Saskaņā ar Konferences priekšlikumiem jau pieņemti vairāki ES likumdošanas akti, piemēram, par atteikšanos no Krievijas fosila kurināmā, tāpat dažādi ieteikumi veselības un sociālās jomas uzlabošanā.