Ziņas

2022. gada 23. septembrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālās asamblejas 77. sesijas laikā Ņujorkā tikās ar Lihtenšteinas valdības padomes locekli un ārlietu, izglītības un sporta ministri Dominiku Hasleri (Dominique Hasler), lai pārrunātu valstu divpusējās attiecības, starptautiskās aktualitātes un sadarbību starptautiskajās organizācijās.

E. Rinkēvičs pauda gandarījumu par Latvijas un Lihtenšteinas labo sadarbību ANO. “Starptautisko tiesību jautājumi ir abu valstu kopīgā prioritāte ANO,” uzsvēra E. Rinkēvičs.

Ministrs apliecināja Latvijas vēlmi turpināt sadarbību ar Lihtenšteinu Eiropas Padomes formātā, īpaši sniedzot savstarpēju atbalstu prezidentūru laikā Eiropas Padomes Ministru komitejā.

Sarunā E. Rinkēvičs uzsvēra, ka ir jāturpina strādāt ar Krieviju izolējošiem lēmumiem starptautiskajās organizācijās un jāatbalsta mehānismi Krievijas saukšanai pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem, ievērojot Ukrainas intereses.

Ārlietu ministrs informēja, ka Latvija 2025. gadā pirmo reizi kandidē ievēlēšanai ANO Drošības padomē uz 2026.–2027. gada termiņu.

E. Rinkēvičs uzaicināja Lihtenšteinas kolēģi apmeklēt vizītē Latviju.