Eiropas Savienība Ziņas
Latvijas un Eiropas Savienības karogi
Foto: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija

2024. gada 24. jūnijā Luksemburgā ārlietu ministre Baiba Braže piedalīsies Eiropas Savienības Ārlietu padomes sanāksmē. 

Ārlietu ministri pārspriedīs turpmāko ES atbalstu Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, kā arī situāciju Tuvajos Austrumos, Rietumbalkānos un Gruzijā. Tiks pārrunāta arī situācija Āfrikas Lielo ezeru reģionā – Kongo Demokrātiskajā Republikā, Burundi, Ruandā un Ugandā.

Ārlietu padomē izskata jautājumus, kas saistīti ar ES ārējo darbību, tostarp, kopējo ārējo un drošības politiku, Eiropas drošības un aizsardzības politiku, ārējo tirdzniecību un attīstības sadarbību. Padomes galvenais uzdevums ir nodrošināt ES ārējās darbības vienotību, konsekvenci un efektivitāti.