Izstādes

Ārlietu ministrijā no 1. jūnija skatāma unikāla izstāde "Ārlietu ministrijas darbības atjaunošana. 1990-1991". Izstādi sagatavojis Ārlietu ministrijas Politiskais arhīvs, atzīmējot divdesmitgadi kopš 1990. gada 4. maija, kad tika pieņemta Deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un tūlīt pēc tam uzsākta valsts ārlietu dienesta darbības pilnīga atjaunošana.

Latvijas ārlietu dienests ir vienīgā Latvijas Republikas institūcija, kas bez pārtraukuma darbojusies kopš valsts dibināšanas 1918. gadā. Pusgadsimtu ilgajos okupācijas gados, neskatoties uz Ārlietu ministrijas likvidāciju, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības Rietumvalstīs turpināja strādāt, stāvot valstiskuma de iure sardzē. Pēc ministrijas darbības atjaunošanas ārlietu ministrs un ārlietu dienesta darbinieki, no vienas puses, un pārstāvniecību Rietumzemēs vadītāji, no otras, tuvinājās, noskaidroja viedokļus, formulēja kopējos mērķus, noteica konkrētus uzdevumus. Tas bija "ceļojošās diplomātijas" laiks. Tika atvērti informācijas biroji Briselē, Kopenhāgenā un Stokholmā. Pēc valsts pilnīgas neatkarības atgūšanas 1991. gada augustā, saplūstot vienā veselumā, tika izveidots vienots Latvijas diplomātiskais un konsulārais dienests ar tā centrālo iestādi – Ārlietu ministriju.  

Ekspozīcija veltīta pirmajiem diviem atjaunotās Ārlietu ministrijas darba gadiem. Apmeklētāji aicināti atsaukt atmiņā un iztēloties notikumus, kas risinājās pirms 20 gadiem, ielūkojoties unikālos arhīva dokumentos, kas katrs vēsta savu stāstu nozīmīgajā notikumu straumē. Ikviens varēs sekot līdzi gan pirmajiem atjaunotā ārlietu dienesta soļiem, gan ieskatīties Ārlietu ministrijas ikdienā kāda tā bija laikā, kad viss bija jāapgūst no jauna. Izstādi papildina bijušo ministrijas darbinieku sarūpētās fotogrāfijas un piemiņas lietas.

Izstādes apmeklētājiem piedāvāta arī vienreizēja iespēja noskatīties īpaši sagatavotu audio-vizuālo materiālu "Atjaunotāji", kur pirmo reizi apkopotas atjaunotā ārlietu dienesta pirmo diplomātu, bijušo un pašreizējo vēstnieku, ārlietu ministru atmiņas par 1990. – 1991. gada notikumiem. Ar saviem tā laika iespaidiem dalās Jānis Jurkāns, Sandra Kalniete, Māris Riekstiņš, Aina Nagobads – Ābola, Jānis Peters un daudzi citi, atklājot interesentiem savu personīgo redzējumu un izjūtas, darbojoties Ārlietu ministrijā Latvijai tik nozīmīgajā laikā.

Apmeklētājiem izstāde apskatāma no 1. jūnija Ārlietu ministrijā K.Valdemāra ielā 3, iepriekš piesakoties ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļā pa tālruni +371 67016447.

Papildus informācijai: