Ziņas Eiropas Savienība NATO
Krišjānis Kariņš konferencē “20 gadi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā un NATO”
Foto: Ilze Salnāja, Ārlietu ministrija

2024. gada 22. martā Ārlietu ministrijā notiek konference “20 gadi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā un NATO”. Konferences mērķis bija atskatīties uz būtiskākajiem notikumiem, analizēt to ietekmi uz Latviju, kā arī uzsvērt Latvijas dalības Eiropas Savienībā un NATO nozīmi un ieguvumus dažādās jomās.

Atklājot konferenci, ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš uzsvēra: “Latvijas lēmums pirms 30 gadiem –, atgūstot valstisko neatkarību, pievienoties ES un NATO – ir labākais lēmums kopš 1918. gada 18. novembra lēmuma par Latvijas valsts proklamēšanu. Mūsu tautas gudrība atmaksājas, jo šodien dzīvojam miera apstākļos un turpinām celt mūsu labklājību. Tagad atbalstām Ukrainu tās ceļā uz ES un NATO, jo no tā ieguvēji būsim mēs visi.”

Konferences dalībnieki pārrunāja tādas tēmas kā Latvijas pievienošanās Eiropas Savienības vienotajam tirgum, pievienošanās Šengenas zonai un eirozonai, ES darba tirgus pakāpeniska atvēršana. Tika akcentēti ieguvumi iedzīvotājiem, uzņēmumiem un ekonomikai, kas kļuvuši iespējami pateicoties Latvijas dalībai Eiropas Savienībā.

Diskusijā par NATO jautājumiem tika izvērtēts 20 gados paveiktais Latvijas ārējās drošības stiprināšanā un akcentēta Alianses pielāgošanās jauniem izaicinājumiem mainīgā drošības vidē.

Konferencē ar atziņām dalījās eksperti, pārstāvot dažādas jomas un sektorus, tajā skaitā valsts pārvaldi, Eiropas Savienības iestādes, sociālos partnerus, pilsonisko sabiedrību, domnīcas un plašsaziņas līdzekļus.

Pasākumu apmeklēja un tiešsaistē vēroja pilsoniskās sabiedrības, plašsaziņas līdzekļu, akadēmiskā sektora, Eiropas Savienības Informācijas punktu un centru pārstāvji, kā arī citi interesenti.

22.03.2024. Konference