Attīstības sadarbība Ziņas
zils logo

Ārlietu ministrija izsludina 2023. gada granta projektu konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Galvenā konkursa prioritāte ir atbalsts Ukrainai, ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un tās tautu. Prioritāro nozīmi konkursā joprojām saglabā arī Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstis, jo īpaši Gruzija un Moldova, kā arī atbalsts Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai un Centrālāzijas reģiona valstīm -  Kirgizstānai, Tadžikistānai, Uzbekistānai. Kopš 2022. gada granta projektu konkursā vairs netiek ierobežota saņēmējvalstu ģeogrāfija, un prioritāte ir arī Āfrikas kontinents.

Katram reģionam ir noteiktas konkursa tematiskās prioritātes, un tās ir pamatotas valstu interesēs saņemt atbalstu tādās jomās kā publiskās pārvaldes attīstība un spēju stiprināšana, demokrātiskas līdzdalības veicināšana, uzņēmējdarbības attīstība, dzimumu līdztiesības joma, atbalsts klimata pārmaiņu mazināšanai, cīņa ar dezinformāciju un digitalizācija.

Projektus būs iespējams īstenot 2023. un 2024. gadā. Projektu realizēšanai kopējais pieejamais finansējums gadā ir 759 776,83 eiro. Viena attīstības sadarbības granta projekta apjoms ir no 20 000 līdz 60 000 eiro gadā. Finansējums projektiem tiks piešķirts, ja saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumu Ārlietu ministrijai ir apstiprināts vai arī ministrija ir saņēmusi visu finansējumu grantu konkursa projektu īstenošanai.

Konkursā var pieteikties Latvijas Republikas tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, citas valsts iestādes, kā arī Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Projekta iesniedzējam ir jābūt vismaz vienam sadarbības partnerim potenciālajā saņēmējvalstī.

Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz š.g. 16. februāra plkst. 23.59. Ja projekta pieteikums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas netiks vērtēts.

Informācijas iegūšanai par konkursu aicinām zvanīt pa tālruni 67015967 vai rakstīt uz e-pastu: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv. Uzvarētāji tiks publicēti Ārlietu ministrijas mājaslapā.

2023. gada 31. janvārī plkst. 11.00 Ārlietu ministrija aicina visus interesentus uz informatīvu videokonferenci par projektu iesnieguma sagatavošanas prasībām un vērtēšanas kārtību. Dalība attālinātajā sanāksmē jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 27. janvāra darbdienas beigām, nosūtot sanāksmes dalībnieka vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi uz: AttistibasSadarbiba@mfa.gov.lv.

Savukārt saskaņā ar 2022. gada 6. septembrī Ministru kabinetā apstiprināto informatīvo ziņojumu “Latvijas iesaiste Ukrainas rekonstrukcijā” Ārlietu ministrija pavasarī plāno izsludināt konkursu par Latvijas atbalstu Ukrainas infrastruktūras atjaunošanai.