Aicinām iepazīties ar noderīgu informāciju par individuālās sūdzības izskatīšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesas sagatavotajiem materiāliem, skaidrojot Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas normu tvērumu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, kā arī citu noderīgu informāciju par starptautiskajiem cilvēktiesību mehānismiem, kuros vērsties, lai aizsargātu savas Latvijai saistošajos starptautiskajos līgumos garantētās cilvēktiesības.

 

Īsumā par Eiropas Cilvēktiesību tiesu

Sūdzības izskatīšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Personām tieši pieejamās ANO cilvēktiesību aizsardzības procedūras

Sūdzības ANO Cilvēktiesību komitejai veidlapa (angļu valodā) (krievu valodā)

ANO sūdzību izskatīšanas mehānismu prakses datubāze

Vadlīnijas sūdzību iesniegšanai kādā no ANO sūdzību izskatīšanas mehānismiem (angļu valodā) (krievu valodā)

Eiropas Cilvēktiesību tiesas sagatavotais pārskats par Latvijai nosūtītajām sūdzībām un izskatītajām lietām

Eiropas Cilvēktiesību tiesas tīmekļa vietne latviešu valodā (iesniedzējiem noderīga informācija)

Sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesai veidlapa

Eiropas Cilvēktiesību tiesas sagatavotie tematiskie apskati

Eiropas Cilvēktiesību tiesas sagatavotais judikatūras apskats par sūdzību pieņemamību izskatīšanai

Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārskati par tās judikatūru atbilstoši Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pantiem

Eiropas Cilvēktiesību tiesas Reglamenta 47.punkts

ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos tīmekļa vietne, kur apskatīt arī jaunāko informāciju par Latvijas sniegtajiem ziņojumiem angļu valodā

ANO tīmekļa vietne

Eiropas Padomes tīmekļa vietne

Eiropas Cilvēktiesību tiesas tīmekļa vietne

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu datubāze HUDOC

Eiropas Cilvēktiesību tiesas datubāze spriedumu izpildei HUDOC-EXEC

Biroja kontaktinformācija

 

Informācija par saziņas iespējām ar personai pieejamajiem cilvēktiesību aizsardzības mehānismiem, kuriem Latvija ir pievienojusies:

Nosaukums Adrese sūdzības/informācijas iesniegšanai Kontaktinformācija
Eiropas Cilvēktiesību tiesa

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg CEDEX

Tel.:+33(0)3 88 41 20 18

Fax.: +33(0)3 88 41 27 30

(angļu, franču valodā)

Spīdzināšanas novēršanas komiteja Secretariat of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
Council of Europe
F-67075 Strasbourg CEDEX
France

Tel.: +33 (0)3 88 41 20 00
Fax.: +33 (0)3 88 41 27 72

(angļu, franču valodā)

ANO Cilvēktiesību komiteja un ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja

Petitions and Inquiries Section Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

1211 Geneva 10

Switzerland

Fax.: + 41 22 917 90 22

(angļu valodā, tikai ārkārtas gadījumos)

E-pasts: petitions@ohchr.org