Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.

Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.

16. martā Parīzes centrā un citviet Francijā sākās plašas demonstrācijas, palielinoties policijas klātbūtnei. Protesti var kļūt vardarbīgi, ieilgt un izraisīt satiksmes traucējumus.

Vairākas arodbiedrības ir aicinājušas sākt nepārtrauktu starpnozaru streiku no otrdienas, 7. marta, un saskaņota starpnozaru darbība ir plānota ceturtdien, 23. martā. Rīcības pasākumi var sākties vakarā pirms streika dienas un ilgt vairākas dienas. Lokalizēti vai nozarei raksturīgi brīdinājumi var notikt arī ārpus šiem datumiem. Industrializēta rīcība var izraisīt pakalpojumu traucējumus.

Aicinām pirms ceļojuma pārbaudīt tūrisma operatoru jaunākos ieteikumus, izvairīties no demonstrācijām un ievērot vietējo varas iestāžu ieteikumus.

No 01.08.2022. ieceļojot Francijā nav nepieciešams uzrādīt veselības (sanitāro) pasi neatkarīgi no ieceļošanas valsts vai zonas. Netiks lūgts pierādīt ceļošanas mērķi un nav jāaizpilda apliecinājums par Covid-19 simptomiem.

Maskas lietošana:

-maskas lietošana nav obligāta publiskās telpās un visa veida  transportos;

-maskas lietošana tiek ieteikta slēgtās telpās un vietās ar lielu cilvēku skaitu personām ar veselības problēmām;

-maskas lietošana tiek stingri ieteikta slimnīcu teritorijās un gados vecākiem cilvēkiem.  

Valdība saglabā iespēju līdz 2023.gada 31. janvārim ieviest ārkārtas pasākumus, ja parādītos jauns Covid-19 paveids, ja tas varētu veicināt veselības sistēmas pārslogotību.

Informācija par valstīm var mainīties tāpēc aicinām ar jaunāko informāciju pirms ceļojuma vienmēr iepazīties Francijas iekšlietu ministrijas mājas lapā.

Drošības situācija

Ņemot vērā 2020. gada 29. oktobrī notikušos teroristiskos uzbrukumus Nicā un Aviņjonā, valstī terora draudu līmenis ir paaugstināts līdz augstākajai pakāpei.

Ārlietu ministrija aicina ceļotājus izvairīties no vietām ar paaugstināta terorisma risku, sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos par drošības situāciju valstī.

Francijas valdība ir sagatavojusi ieteikumus, kā rīkoties terorakta gadījumā. Saistībā ar augsto terorisma risku, kas pastāv Francijā, Ārlietu ministrija  iesaka ievērot īpašu piesardzību un modrību, atrodoties publiskās vietās, kurās pulcējas liels skaits cilvēku.

Tā kā Parīzē protesta demonstrācijas bieži pāraug vardarbīgās sadursmēs ar policiju, kā arī ēku un ielu bojāšanā, apmeklējot Parīzi, aicinām izvairīties no publiskām vietām kurās pulcējas liels skaits cilvēku.  Ņemot vērā, ka demonstrācijas var ietekmēt sabiedriskā transporta kustību, informācija par alternatīviem transporta maršrutiem un operatoriem ir pieejama interaktīvajā kartē.

Pirms došanās uz Francijas kalnu kūrortiem, iesakām pārliecināties par gaidāmajiem laikapstākļiem, tai skaitā lavīnu riskiem, kā arī sekot līdzi vietējo iestāžu sniegtajai informācijai. 

Vietējie likumi un paražas

2017. gada 15. janvārī Francijā ir stājies spēkā dekrēts, kurš paredz, ka nepilngadīgiem bērniem, neatkarīgi no to valstiskās piederības, izceļojot no Francijas bez vecāku pavadības, ir nepieciešama vismaz viena vecāka vai aizbildņa atļauja, kā arī šī vecāka vai aizbildņa personu apliecinoša dokumenta kopija. Atļaujas veidlapa pieejama šeit. Šī prasība attiecas uz bērniem, kuri Francijā uzturas pastāvīgi (ir Francijas rezidenti).

No 2017. gada janvāra Francijā ir ieviests Gaisa kvalitātes sertifikāts, lai kontrolētu transportlīdzekļus (vieglos un kravas automobiļus, autobusus, motociklus) ar kuriem drīkst pārvietoties lielākajās Francijas pilsētās dienās, kurās tiek konstatēts liels piesārņojuma līmenisSertifikāts tiek izsniegts uzlīmes formā, un tā izsniegšanai tiek ņemti vērā transportlīdzekļa tehniskie dati. Minētais regulējums ir saistošs arī ārvalstniekiem, kuri ar transportlīdzekli plāno pārvietoties Francijas teritorijā. Gaisa kvalitātes sertifikātu iespējams noformēt un apmaksāt tiešsaistē. Francijas galvaspilsētā Parīzē gaisa sertifikāts ir obligāts transportlīdzekļiem, kuri pilsētā uzturas darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00. Ja transportlīdzekļa nolietojuma dēļ gaisa sertifikāts nevar tikt piešķirts, iebraukšana Parīzē šajā laika posmā ir aizliegta. Detalizēta informācija par Gaisa kvalitātes sertifikātu ir pieejama Ilgtspējīgas attīstības ministrijas tīmekļa vietnē.

Ieceļošanas noteikumi un vīzas

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Francijā bez vīzas, ja plānotais uzturēšanās laiks valstī nepārsniedz 90 dienas 180 dienu laikā.

Latvijas pilsoņi var ieceļot Francijā ar eID karti, savukārt nepilsoņiem ceļošanai ir nepieciešama pase.

Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:

aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Francijā pa tālruni + 33 1 53 64 58 10 vai Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26 33 77 11 vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv, viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni "Ceļo droši" un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.