Latvia in the world
Rīga
1997. gadā Rīgas vēsturiskais centrs tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Contour of Latvia

Latvija var lepoties ar vairāk nekā 3000 ezeriem, 12 000 upēm un
500 km garu Baltijas jūras piekrasti.

Woman in science

Latvija pilnībā garantē sieviešu un vīriešu tiesisko vienlīdzību
nodarbinātībā un uzņēmējdarbībā. Latvijā ir viens no augstākajiem sieviešu īpatsvariem
zinātnē, tehnoloģijās un inženierzinātnēs – 51% zinātnieku ir sievietes.

Police woman

16% karavīru Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos un 30% policistu ir sievietes.

World Cleanup Day

54% Latvijas teritorijas klāj meži. Latvieši aizrautīgi atbalsta Lielo talku.

Speech recognition

Latvija ir līderis mākslīgā intelekta valodu tehnoloģiju izstrādē
ar pieredzi mašīntulkošanas un runas atpazīšanas jomā.

People speaking

Latvija veicina zema lietojuma valodu ilgtspēju.
Latviešu valodā runā divi miljoni cilvēku.

A choir

Latvieši augstu vērtē savas saknes un kultūras mantojumu:
ir pierakstīti vairāk nekā 1,2 miljoni tautasdziesmu, katrā skolā vai ciematā ir koris.

People dancing

Ik pēc pieciem gadiem galvaspilsētā Rīgā tiek rīkoti
nedēļu ilgiVispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, kuros uz skatuves vienlaicīgi
var redzēt vairāk nekā 15 000 dziedātāju un pāri par 16 000 dejotāju.

Dziesmu un deju svētki
Foto: Reinis Oliņš, Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs.