Divpusējie līgumi

2008

Latvijas Republikas valdības un Austrijas Federālās valdības līgums par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību

Noslēgšanas datums:
31.10.2008
Nozare:
Klasificētā informācija
Apstiprināts:
Ministru kabinets 28.07.2008
Statuss:
spēkā esošs 01.12.2008
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.192 10.12.2008
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Aivars Groza, vēstnieks
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Ferdinants Trautmansdorfs, vēstnieks

2005

Latvijas Republikas un Austrijas Republikas konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem

Noslēgšanas datums:
14.12.2005
Nozare:
Nodokļi
Apstiprināts:
Saeima 25.05.2006
Statuss:
spēkā esošs 16.05.2007
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.92 14.06.2006
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Oskars Spurdziņš- finanšu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Karls Haincs Grasers - finanšu ministrs

2004

Latvijas Republikas valdības un Austrijas Federālās valdības līgums par policijas sadarbību

Noslēgšanas datums:
20.01.2004
Nozare:
Noziedzības novēršana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 15.10.2002
Statuss:
spēkā esošs 01.04.2004
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.20 06.02.2004
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Māris Gulbis- iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Ernsts Štrasers- iekšlietu ministrs

2000

Latvijas Republikas valdības un Austrijas Republikas federālās valdības līgums par personu, kas nelegāli ieceļojušas vai nelegāli uzturas, atpakaļuzņemšanu

Noslēgšanas datums:
08.06.2000
Nozare:
Personu atpakaļuzņemšana
Apstiprināts:
Ministru kabinets 13.01.1999
Statuss:
spēkā esošs 01.09.2000
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.283 09.08.2000
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Mareks Segliņš- iekšlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  Anton Kozusnik-ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks

1999

Latvijas Republikas valdības un Austrijas Republikas federālās valdības līgums par vīzu režīma atcelšanu

Noslēgšanas datums:
26.01.1999
Nozare:
Ceļošanas režīms
Apstiprināts:
Ministru kabinets 13.01.1999
Statuss:
spēkā esošs 01.02.1999
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.30 03.02.1999
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  ------------------------------------------
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ------------------------------------------
Piezīmes:
noslēgts notu apmaiņas ceļā

1994

Līgums starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību

Noslēgšanas datums:
17.11.1994
Nozare:
Investīcijas
Apstiprināts:
Saeima 21.09.1995
Statuss:
spēkā esošs 01.05.1996
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
Latvijas Vēstnesis Nr.154 06.10.1995
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Valdis Birkavs-ārlietu ministrs
 • Otra līgumslēdzēja puse:
  ---------------------------------------

1992

Latvijas Republikas valdības un Austrijas Republikas valdības nolīgums par gaisa satiksmi

Noslēgšanas datums:
25.06.1992
Nozare:
Gaisa satiksme
Apstiprināts:
Ministru Padome 20.06.1992
Statuss:
spēkā esošs 01.09.1992
Termiņš:
beztermiņa
Publikācija:
nav publicēts 01.09.1992
Līguma parakstītāji:
 • Latvijas puse:
  Ivars Godmanis- Ministru Padomes priekšsēdētājs
 • Otra līgumslēdzēja puse: