Ceļošanai nepieciešamie dokumenti

04.07.2020. 09:40

Ceļošanas dokuments – personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte eID  (tikai Latvijas pilsoņiem) vai pase (Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem)

Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Albānijā, Andorā, Austrijā, Beļģijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Gruzija, Horvātijā, Igaunijā, Īrijā, Islandē, Itālijā, Kiprā, Apvienotajā Karalistē (Lielbritānijā)*, Lietuvā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Maltā, Melnkalnē, Moldovā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Ziemeļmaķedonijā (bij. Maķedonijā), Zviedrijā.

Latvijas nepilsoņa personas apliecība nav ceļošanas dokuments. Nepilsoņiem braucieniem uz ārvalstīm vienmēr nepieciešama pase.

Pirms brauciena savlaicīgi sazinieties ar konkrētās valsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, lai noskaidrotu nepieciešamo pases derīguma termiņu ieceļošanai valstī.

* Vēršam uzmanību, ka plānots, ka 2021. gada 1. janvārī spēkā stāsies jaunā AK imigrācijas sistēma, kas, iespējams, paredzēs arī jaunas ieceļošanas prasības.

AK plāno par vienīgo ceļošanas dokumentu ES pilsoņiem noteikt pases un ID kartes vairs netiks atzītas par ceļošanas dokumentu. Tāpēc Ārlietu ministrija aicina ceļojot uz AK ņemt līdzi pasi.

Ieceļošanas vīza vai elektroniskā ieceļošanas atļauja

Ieceļošanai ārvalstī nepieciešama vīza, ja vien valsts nav noteikusi bezvīzu ieceļošanas kārtību. Lūdzam savlaicīgi sazināties ar attiecīgās ārvalsts diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, lai saņemtu detalizētu informāciju par vīzas saņemšanas kārtību un tam nepieciešamajiem dokumentiem.

Vairākas Latvijā akreditētas ārvalstu vēstniecības neatrodas Latvijā, tādēļ vīzas saņemšana var būt ilgāka nekā plānots.

Ieceļošanai atsevišķās valstīs, piemēram, Austrālijā un ASV, ir nepieciešama elektroniskā ieceļošanas atļauja.

Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un ceļojuma apdrošināšanas polise

EVAK sniedz iespēju ES, EEZ valstīs un Šveicē saņemt kartes turētājam neatliekamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apmērā un kārtībā, kā to saņem vietējie iedzīvotāji. Vienlaikus braucieniem uz ārvalstīm ļoti ieteicams iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanas polisi, kura sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes valsti personas smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Apdrošināšanas neesamības gadījumā visus ar medicīnisko palīdzību vai repatriāciju saistītos izdevumus jāsedz personai vai tās tuviniekiem.

Dokumenti bērna ceļošanai

Pārliecinieties, ka Jūsu rīcībā ir nepieciešamie dokumenti, lai ar Jums kopā ceļotu Jūsu vai Jūsu aizbildnībā esošie nepilngadīgie bērni. Noskaidrojiet, kādi dokumenti nepieciešami, ja ceļā dosies nepilngadīgs bērns bez pieaugušā. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Valsts robežsardzi, attiecīgās ārvalsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību un pasažieru pārvadātāju.