Darba piedāvājumi starptautiskajās organizācijās

21.06.2019. 19:29

Eiropas Savienība un Eiropas Padome

ES institūciju izsludinātie atklātie konkursi: http://www.mfa.gov.lv/lv/Arpolitika/eu/darbs-es/atklatie/

ES institūciju izsludinātie konkursi nacionālajiem ekspertiem: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/darbs-un-stazesanas-es-institucijas/nacionalo-ekspertu-vakances-es-institucijas

Eiropas Savienības institūcijas: http://europa.eu/epso/

Eiropas ārējās darbības dienests un Eiropas Savienības Civilās misijas: http://eeas.europa.eu/csdp/opportunities/index_en.htm

Eiropas Padome (Council of Europe): http://www.coe-recruitment.com/index.aspx

 

ANO institūcijas un aģentūras

Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO): https://careers.un.org/lbw/Home.aspx; http://www.un.org/Depts/OHRM/examin/exam.htm

ANO Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO): https://en.unesco.org/careers/

Apvienoto Nāciju bērnu fonds (UNICEF):http://www.unicef.org/employ

ANO attīstības programma (UNDP): https://jobs.undp.org/

ANO Iedzīvotāju fonds (UNFPA): http://www.unfpa.org/about/employment

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO): http://www.fao.org/employment/en/ 

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija (OPCW): http://www.opcw.org/jobs/

Pasaules pārtikas programma (ANO aģentūra) :http://www.wfp.org/about/vacancies

Starptautiskā darba organizācija (ILO): http://www.ilo.org/; http://www.ilo.org/public/english/bureau/pers/index.htm

Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra (IAEA) Vīnē: http://recruitment.iaea.org/phf/p_vacancies.asp

 

Ekonomiskās organizācijas

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD): http://www.oecd.org/careers/

Pasaules tirdzniecības organizācija: http://www.wto.org/english/thewto_e/vacan_e/vacan_e.htm

Starptautiskais Valūtas fonds: http://www.imf.org/external/np/adm/rec/recruit.htm

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija: https://wipo.taleo.net/careersection/

Starptautiskā telekomunikāciju organizācija: http://www.itu.int/employment

Eiropas patentu organizācija (EPO): http://www.epo.org/about-us/jobs.html

 

Drošības politikas un tieslietu organizācijas

NATO institūcijas: http://www.nato.int/structur/recruit/index.htm;

Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācija (EDSO): http://www.osce.org/employment/vacancies 

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija: http://www.opcw.org/jobs/

Starptautiskā Atomenerģijas Aģentūra (IAEA) Vīnē: http://recruitment.iaea.org/phf/p_vacancies.asp

Vispārējā kodolizmēģinājumu aizlieguma organizācija (CTBTO) Vīnē: http://www.ctbto.org/employment/

ES Juridiskās Sadarbības vienībā (EUROJUST): http://www.eurojust.europa.eu/recruitment.htm

Starptautiskā Krimināltiesa (ICC): http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/recruitment/job%20opportunities/Pages/icc%20e_recruiting.aspx

Starptautiskā tiesa (International Court of Justice, ICJ): http://www.icj-cij.org/registry/index.php?p1=2&p2=5&p3=0

Starptautiskais Jūras tiesību tribunāls (International Tribunal for the Law of the Sea): http://www.itlos.org/index.php?id=28

Hāgas Privāttiesību konference (Hague Conference on Private International Law): http://www.hcch.net/index_en.php?act=vacancies.listing

Starptautiskais Demokrātijas un vēlēšanu atbalsta Institūts (IDEA): http://www.idea.int/about/vacancies/

 

Citi

Baltijas jūras valstu padome: http://www.cbss.org/CBSS-The-Council/employment-vacancies

Starptautiskā migrācijas organizācija (IOM): http://www.iom.int/recruitment

Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)

Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā (OSHA)

Eiropas Demokrātijas fonds (EED): http://www.democracyendowment.eu/

Vidusjūras savienība: http://ufmsecretariat.org/vacancies/

Starptautiskā Olīvu padome (IOC): http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/406-vacancies

Starptautiskā Kafijas organizācija (ICO): www.ico.org

Starptautiskā kakao organizācija (ICCO) - www.icco.org

Starptautiskā tropiskās koksnes organizācija (ITTO) - www.itto.int

Starptautiskā graudu padome (IGC): http://www.igc.int/en/about/vacancies.aspx