Organizācijas nosaukums un logo

Vasenāras vienošanās (WA)
File:Wassenaar Arrangement logo.jpg

Organizācijas mājas lapa

www.wassenaar.org

LV iestāšanās / pievienošanās gads

09.05.2005

LV pārstāvība

Katrīna Kaktiņa, Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Pastāvīgā pārstāvniecība ANO, EDSO un citās starptautiskajās organizācijās Vīnē

Latvijas dalība organizācijā

Plašāk par Latvijas dalību