Eiropas Savienības dalībvalstis

Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehijas Republika
Dānija
Francija
Grieķija
Horvātija
Igaunija
Itālija
Īrija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle 
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija
Ungārija
Vācija
Zviedrija

Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis

Austrija
Beļģija
Bulgārija
Čehijas Republika
Dānija
Francija
Grieķija
Horvātija
Igaunija
Īrija
Itālija
Kipra
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta 
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Somija
Spānija
Ungārija
Vācija
Zviedrija
Islande
Lihtenšteina
Norvēģija