Vai zinājāt?

Eiropas Padomes 46 dalībvalstis veido teritoriju, kurā nāvessods netiek piespriests. Kopš 1985. gada nāvessoda atcelšana ir nosacījums dalībai Eiropas Padomē.

Vai zinājāt?

Kopš 1972. gada Eiropas himna ir fragments no Bēthovena 9. simfonijas Odas priekam prelūdijas.

Vai zinājāt?

Pateicoties Eiropas Zāļu kvalitātes un veselības aprūpes direktorāta darbam, 10 000 farmaceitisko produktu, kas tiek ražoti un pārdoti Eiropā, tiek stingri kontrolēti.

Vai zinājāt?

Eiropas Padomes Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālu vardarbību ir pirmais instruments, kurā dažādi bērnu seksuālās izmantošanas veidi ir noteikti kā noziedzīgi nodarījumi, tostarp vardarbība, kas veikta mājās vai ģimenē.

Vai zinājāt?

Eiropas Padomes Ministru komiteja 1964. gadā pasludināja 5. maiju par Eiropas dienu.

Vai zinājāt?

1996. gada Cilvēktiesību un biomedicīnas konvencija ir pirmais saistošais starptautiskais instruments bioētikas jomā. Papildu protokols aizliedz cilvēku klonēšanu. 

Vai zinājāt?

Eiropas Padome ir no 27 ES dalībvalstīm atdalīta organizācija. Neviena dalībvalsts nav pievienojusies ES, pirms tam nepievienojoties Eiropas Padomei. 

Vai zinājāt?

Darba ņēmēju un darba devēju organizācijas var vērsties Eiropas Sociālo tiesību komitejā, ja Eiropas Sociālajā hartā noteiktās tiesības netiek ievērotas tajās dalībvalstīs, kuras ir pieņēmušas sūdzību procedūru.

Vai zinājāt?

Eiropas Padomes 1989. gadā pieņemtā Antidopinga konvencija ir līdz šim vienīgais starptautiskais juridiskais instruments šajā jomā.

Vai zinājāt?

Cilvēktiesību komisāra, kas darbojas kā neatkarīga iestāde, uzdevums ir veicināt izpratni par cilvēktiesībām un to ievērošanu visās Eiropas Padomes dalībvalstīs. 

Vai zinājāt?

Piecām valstīm ir novērotāja statuss Eiropas Padomē: Svētajam Krēslam, Amerikas Savienotajām Valstīm, Kanādai, Japānai un Meksikai. 

Vai zinājāt?

Eiropas Padomes Konvencijā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu skaidri noteikts, ka vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē vairs nevar uzskatīt par privātu lietu un ka valstu pienākums ir novērst vardarbību, aizsargāt upurus un sodīt vainīgos.

Vai zinājāt?

Eiropas Padomes oficiālās valodas ir angļu un franču.

Vai zinājāt?

Eiropas Cilvēktiesību tiesā visi Eiropas Padomes dalībvalstu iedzīvotāji var iesniegt lietas pret dalībvalstīm, kuras ir pārkāpušas savas saistības saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju.

Vai zinājāt?

Eiropas Cilvēktiesību tiesas pasludinātie spriedumi ir saistoši attiecīgajām dalībvalstīm, un to rezultātā dalībvalstis ir mainījušas savus tiesību aktus un praksi daudzās jomās.

Vai zinājāt?

Eiropas Padomes Parlamentāro asambleju veido parlamentārieši no Padomes dalībvalstu parlamentiem. Viņi runā to eiropiešu vārdā, kuri viņus ievēlējuši.

Vai zinājāt?

Eiropas karogu ar 12 zelta zvaigznēm aplī uz zila fona Eiropas Padome izvēlējās 1955. gadā. Zvaigžņu skaits nemainās, un divpadsmit simbolizē pilnību. Šis pats karogs 1986. gadā kļuva par Eiropas Kopienas, kas tagad ir Eiropas Savienība, emblēmu.

Vai zinājāt?

Tiek lēsts, ka Eiropā ir aptuveni 225 vietējās valodas. Tiek uzskatīts, ka šobrīd vissenākā Eiropā lietotā valoda ir basku valoda.

Vai zinājāt?

Ministru komiteja ir Eiropas Padomes lēmējinstitūcija. Tās sastāvā ir visu dalībvalstu ārlietu ministri vai to pastāvīgie pārstāvji Strasbūrā.

Vai zinājāt?

2001. gada Konvenciju par kibernoziegumiem var izmantot kibernoziedznieku kriminālvajāšanai un bērnu pornogrāfijas apkarošanai. Papildu protokols paredz kriminālatbildību par rasistiskām un ksenofobiskām darbībām, kas izdarītas, izmantojot datorsistēmas.

Vai zinājāt?

Eiropas Padome ir izstrādājusi vairāk nekā 200 līgumu un konvenciju daudzās jomās, tostarp konvencijas par cilvēku klonēšanas aizliegumu un terorisma apkarošanu.

Vai zinājāt?

Eiropas Reģionālo vai minoritāšu valodu harta paredz šo valodu aizsardzību un veicināšanu, lai saglabātu un paplašinātu Eiropas kultūras tradīcijas un mantojumu.