Ārlietu ministrija aicina apzināties riskus, kas saistīti ar došanos uz ārvalstīm pandēmijas apstākļos

Ārlietu ministrijas mājaslapā ir publicēta tās rīcībā esošā oficiālā informācija. Vēršam uzmanību, ka šī informācija var nebūt pilnīga, jo valstīm ir tiesības operatīvi noteikt izmaiņas ieceļošanas kārtībā un uzturēšanās nosacījumos. Tādēļ aicinām vienmēr precizēt šos jautājumus konkrētās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā. Ārlietu ministrija nevar uzņemties atbildību par zaudējumiem, kas radušies minēto ieteikumu neievērošanas rezultātā.

Informācija par došanos uz ārvalstīm: šeit.

Šveicē atcelti ar Covid-19 saslimšanu saistītie ieceļošanas ierobežojumi un personām, ieceļojot valstī, nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, kā arī nav jāievēro pašizolācija pēc ieceļošanas.

Šobrīd paliek spēkā veselības aizsardzības pasākumi ceļotājiem, kas ierodas no trešajām valstīm un augsta Covid-19 riska valstīm vai reģioniem. Personas ir aicinātas pārbaudīt, vai viņām ir atļauta ieceļošana Šveicē un kādi ar Covid-19 saistītie aizsardzības pasākumi ir jāievēro, vietnē Travelcheck.

Šveice ir atcēlusi prasību lietot deguna un mutes aizsegu visā valstī.

Svarīgi! Neatkarīgi no valsts vispārējiem nosacījumiem, kantoniem ir paturētas tiesības piemērot vietējos ar Covid-19 apkarošanu saistītus noteikumus. Aicinām pirms ceļojuma noskaidrot noteikumus kantonā, kurā plānojiet uzturēties: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html#-2056515727.

Detalizētāka informācija par ieceļošanu Šveicē pieejama Šveices Sabiedrības veselības federālā biroja mājaslapā.

Ieceļošanas noteikumi un vīzas

Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var ieceļot Šveicē bez vīzas, ja plānotais uzturēšanās laiks valstī nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā. Latvijas pilsoņi var ieceļot Šveicē ar eID karti, savukārt nepilsoņiem ceļošanai ir nepieciešama pase.

Dokumentam ir jābūt derīgam visu ceļojuma laiku.

Veselība

Informācija par slimībām un to izplatības teritorijām iegūstama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā , kā arī angļu valodā Pasaules Veselības organizācijas mājaslapā, savukārt konsultācijas par ceļotāju un tropu slimību profilaksi pirms ceļojumiem uz ārzemēm, kā arī iespēja vakcinēties pieejama Latvijas Infektoloģijas centrā .

Ja esat nonācis ārkārtas situācijā:

aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas vēstniecību Austrijā, kas pārstāv Latvijas intereses Šveicē, vai Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni: +371 26337711, vai e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv .

Konsulāro palīdzību nepieciešamības gadījumā iespējams saņemt Latvijas goda konsulātā Cīrihē: Goda konsuls Lars Gerspacher,  e-pasts: gerspacher@gbf-legal.ch , tālrunis: +41 (0) 43 5004850, adrese: gbf Attorneys-at-law Ltd, Hegibachstrasse 47, 8032 Zurich.

Vienlaikus aicinām viedtālrunī lejuplādēt Ārlietu ministrijas lietotni “Ceļo droši” un sekot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Facebook kontam: www.facebook.com/celodrosi.

Ceļojumu brīdinājumam ir rekomendējošs raksturs un tas neierobežo ar Satversmes 98. pantu noteiktās tiesības personām izbraukt no Latvijas.