Ārlietu ministrija aicina interesentus pieteikties konkursā uz stažieru vietām augsta līmeņa stažēšanās programmā ES delegācijās Junior Professionals  in EU Delegations (JPD), ko izsludina Eiropas Ārējās darbības dienests sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Stažēšanās programmā tiek aicināti pieteikties augstskolu maģistra studiju programmu absolventi ar nelielu profesionālās darbības pieredzi vai bez tās (maksimāli 4 gadu profesionālās darbības pieredze, no kuriem ne vairāk kā 1 gads kādā ES iestādē vai struktūrā).

Izvērsta informācija par programmu, dalības nosacījumiem, kā arī pieteikuma anketa pieejama Eiropas Ārējās darbības dienesta mājaslapā:

angļu valodā: https://www.eeas.europa.eu/eeas/next-call-expression-interest-junior-professionals-delegation-jpd-programme-will-be-open-4th_en

franču valodā: https://www.eeas.europa.eu/eeas/le-prochain-appel-%C3%A0-manifestation-dint%C3%A9r%C3%AAt-pour-le-programme-jeunes-professionnels-en_fr

Dalību konkursā lūdzam pieteikt līdz 2023.gada 31.janvārim, aizpildītu pieteikuma anketu nosūtot uz e-pasta adresi  Cilvekresursu.departamenta.info@mfa.gov.lv  

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Ārlietu ministriju pa tālruni 67016338.