Paziņojums par līdzdalības iespējām  Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumu Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai" izstrādes procesā līdz 2021. gada decembrim.

1. Dokumenta veids Tiesību akts
2. Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai" (turpmāk – Noteikumu projekts)
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekts attiecas uz visiem ārzemniekiem, kuri iesniedz dokumentus pārstāvniecībās vīzas saņemšanai. Noteikumu projekts ietekmē arī fiziskās un juridiskās personas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgas ielūgt ārzemnieku.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Noteikumu projekta mērķis ir noteikt Latvijas vēstniecības Austrālijā un Latvijas vēstniecības Japānā teritoriālo kompetenci vīzu pieteikumu pieņemšanā.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada decembrī.

7. Dokumenti

 

8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu tā izstrādes stadijā.
9. Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlās sniegt viedokli par izstrādātajiem grozījumiem, lūdzam to līdz 2021. gada 8. decembrim nosūtīt uz 11. punktā minētajai atbildīgajai amatpersonai uz e-pastu.

10. Cita informācija Nav
11. Atbildīgā amatpersona ĀM Konsulārā departamenta Konsulāri tiesisko jautājumu nodaļas padomnieks Kaspars Auziņš, 67016229, kaspars.auzins@mfa.gov.lv