Nesajauciet!

Do not get confused 1

Eiropas Padome

Strasbūrā dibināta starptautiska organizācija, kas dibināta 1949. gadā un tagad apvieno 46 Eiropas valstis. Izveidota, lai veicinātu demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu. Tā daudzu citu lietu starpā ir arī Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un Eiropas Cilvēktiesību tiesas mājvieta. 

Eiropadome

27 Eiropas Savienības dalībvalstu iestāde, kurā ietilpst 27 ES dalībvalstu pārstāvji. Nosaka ES vispārējo politisko virzienu un prioritātes.

not-confused2

 

Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja

Padomdevēja struktūra, kurā ir 306 parlamentārieši (un tikpat daudz aizstājēju), ko iecēluši 46 dalībvalstu nacionālie parlamenti. 

Eiropas Parlaments

Eiropas Savienības parlamentārā struktūra. To veido 705 tieši ievēlēti Eiropas Parlamenta (EP) deputāti no 27 ES dalībvalstīm. 

not-confused6

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Uzrauga Eiropas Cilvēktiesību konvencijas īstenošanu. Tiesa atrodas Strasbūrā; tai ir galavārds par konvencijas interpretāciju, un tās spriedumi ir saistoši attiecīgajai(-ām) dalībvalstij(-īm). 

Eiropas Savienības Tiesa

Nodrošina ES tiesību aktu ievērošanu. Atrodas Luksemburgā. 

Cilvēktiesību komisāra, kas darbojas kā neatkarīga iestāde, uzdevums ir veicināt izpratni par cilvēktiesībām un to ievērošanu visās Eiropas Padomes dalībvalstīs

Cilvēktiesību komisāra, kas darbojas kā neatkarīga iestāde, uzdevums ir veicināt izpratni par cilvēktiesībām un to ievērošanu visās Eiropas Padomes dalībvalstīs
Skatīt vairāk