Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma ietvaros persona var reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu, lai Ārlietu ministrija varētu sazināties un nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt personas konsulāro aizsardzību ārvalstī ārkārtas situācijā

Uzmanību!

Ārlietu ministrija informē, ka tehnisku iemeslu dēļ no 2. aprīļa uz laiku portālā www.latvija.lv nav pieejams pakalpojums “Konsulārais reģistrs”. Tāpēc aicinām informāciju par plānoto ceļojumu Ārlietu ministrijai nosūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu: konsularais.registrs@mfa.gov.lv.

Procesa apraksts

 1. Informācijas ievade
  Ceļotājs ievada datus tiešsaistes formā

 2. Brīdinājumu saņemšana
  Ceļotājs uz norādīto e-pasta adresi saņem ceļojuma brīdinājumus par valsti, par kuru ceļotājam ir kāds aktuāls ceļojums.
  Ceļojuma brīdinājumi ir informācija par reģionu, valsti vai tās teritoriju, kuru konkrētā laika periodā nav ieteicams apmeklēt vai apmeklēšanas gadījumā ieteicams ievērot īpašu piesardzību, kā arī informācija par būtiskām izmaiņām ieceļošanas, izceļošanas vai uzturēšanās kārtībā konkrētajā valstī.
  Visi ceļojumu brīdinājumi tiek publicēti arī Ārlietu ministrijas mājas lapā un mobilajā aplikācijā "Ceļo droši".

 3. Konsulārās aizsardzības saņemšana
  Ārkārtas situācijas gadījumā Ārlietu ministrija sazinās ar ceļotāju vai ceļotāja norādītajām kontaktpersonām, nepieciešamības gadījumā sniedz konsulāro palīdzību.